Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić razgovarao je danas, 19.10.2017. godine, u Banjaluci sa predstavnicima Uprave i Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske, predstavnicima sindikata radnika zaposlenih u preduzeću i članovima Jedinice za implementaciju projekta restrukturisanja Željeznica Republike Srpske.

Opširnije...

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, 12.10.2017. godine, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske, po hitnom postupku.

Opširnije...

U sklopu pripreme projekta "Restrukturisanje Željeznica RS", koji će se sprovoditi uz podršku Svjetske banke, a prema zahtjevima politika i procedura Svjetske banke koje se odnose na socijalna pitanja i zaštitu životne sredine, pripremljen je dokument “Socijalna procjena - konacna verzija“, na srpskom jeziku.

Opširnije...

Željeznice Republike Srpske i Visoka škola strukovnih studija Beograd zaključile su Sporazum o osnovnim i specijalističkim studijima za radnike ŽRS radi omogućavanja pogodnosti i posebnih uslova za studiranje radnika na toj visokoškolskoj ustanovi.

Opširnije...

Imajući u vidu činjenicu da se jedan broj radnika Željeznica RS i dalje nalazi u takozvanom štrajku glađu, Uprava Društva još jednom ih poziva da okončaju ovakav vid izražavanja nezadovoljstva i da se vrate svojim redovnim radnim obavezama. 

Opširnije...