Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o radu stupaju na snagu sutra, 3. marta, a raspored radnika u skladu sa tim Pravilnikom izvršiće se u prelaznom periodu od tri mjeseca.

U tom periodu potrebno je obezbijediti njegovu primjenu na radno-pravni status svih zaposlenih, do kada će se primjenjivati i biti na snazi i svi ugovori o radu zaključeni u ranijem periodu.

Prvi korak u tom dugotrajnom procesu je izrada kriterijuma za raspored radnika kako bi se objektivno utvrdilo ko ispunjava uslove da obavlja poslove u skladu sa novom organizacijom preduzeća.

Tim za izradu kriterijuma, u skladu sa potrebama preduzeća i preporukama Svjetske banke u procesu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske, imenovan je na jučerašnjoj sjednici Uprave.

Nakon izrade kriterijuma, koje je potrebno završiti za sedam dana, isti će biti dostavljeni sindikatima na mišljenje, kako bi se taj posao uradio što objektivnije.

Po utvrđivanju kriterijuma pristupiće se rasporedu radnika, a za radnike koji ne budu raspoređeni u skladu sa novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta biće urađen program zbrinjavanja u skladu sa Zakonom o radu.

Neraspoređeni radnici biće zbrinuti u skladu sa programom kada se za to stvore neophodni uslovi, odnosno obezbijeđena finansijska sredstva za isplatu otpremnina i svih zaostalih primanja, a najkasnije do kraja godine.

Uprava preduzeća nastoji da u procesu restrukturiranja pronađe najbolje moguće rješenje za zaposlene, a za to je neophodno da svi budemo partneri na ovom, za budućnost Željeznica, veoma značajnom poslu. Zato poziva sve neodgovorne pojedince, sindikalne aktiviste kao i rukovodioce da se ne služe netačnim i neprovjerenim informacijama koje bi mogle izazvati nepotrebnu paniku među zaposlenima.