Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na račune zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske danas će biti uplaćena januarska plata, nažalost bez uplate doprinosa za koje nema finansijskih sredstava, kao ni za ispunjenje ostalih zahtjeva sindikata koje su iznijeli na današnjem protestu u Doboju, rečeno je nakon razgovora Uprave sa delegacijom u kojoj su bili predstavnici sindikata i okupljenih radnika.

Tokom razgovora, generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović prisutnima je predočio stanje u preduzeću i nastojanja Uprave da se to stanje popravi o čemu se pregovara sa Svjetskom bankom.

U zahtjevima sindikata traži se obustava primjene novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Željeznicama Republike Srpske do donošenja programa zbrinjavanja viška radnika, isplata plata i svih materijalnih troškova u zakonskim rokovima, poštovanje sudskih izvršnih presuda i pokretanje odgovornosti i smjena Uprave na čelu sa generalnim direktorom. 

- Što se tiče zahtjeva da se u roku izmire sve obaveze zaostale iz prošle godine, kao i one po presudama, to je jedino moguće u postupku restrukturisanja. Napravili smo plan, o tome obavijestili Ministarstvo i Vladu i prijedlog uputili Svjetskoj banci. Njihovi eksperti dolaze polovinom marta da provjere sve naše navode i opravdanost takvog zahtjeva - rekao je generalni direktor Željeznica Republike Srpske. 

Savanović je ocijenio da nikakav pritisak prema Upravi neće uroditi plodom jer će kredit, o kome se pregovara sa Svjetskom bankom, biti operativan tek krajem godine, s obzirom da Bord direktora o zahtjevu odlučuje u septembru. 

- Ono što sam jasno i do sada govorio, kao i resorni ministar, jeste da otpuštanja radnika prema novoj sistematizaciji, a ni prema Zakonu o radu to nije moguće, neće biti dok se ne steknu uslovi i obezbijede sredstva za izmirenje zaostalih obaveza prema radnicima i sredstava za otpremnine - istakao je Savanović. 

Nedovoljna komunikacija, smatra Savanović, dovodi do nerazumijevanja, jer Uprava nije imala namjeru da krene sa primjenom sistematizacije i otpuštanjem radnika dok se ne izrade i sa sindikatima usaglase kriterijumi, o čemu su već postignuti dogovori, kao i program zbrinjavanja.

- Očigledno je da postoji nepovjerenje između reprezentativnih i ostalih sindikata i radnika prema predstavnicima sindikata, a posljedično i prema Upravi - rekao je Savanović. 

Zato je apelovao na sve zaposlene da pažljivo čitaju dokumenta i odluke koje Uprava i Nadzorni odbor donose, kao i program restrukturisanja kada bude prihvaćen i da se nadaju ozbiljnoj reformi u Željeznicama koja je obećana od strane Vlade RS čija je čvrsta namjera da se ta reforma izvrši temeljito.

Razgovorima sa Upravom prisustvovali su i Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata i Nebojša Đokić, predsjednik Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske.