Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Prezentacije pod nazivom „Restrukturisanje željeznica“ održane u organizaciji Željeznica Republike Srpske, imale su za cilj upoznavanje sa fazama, modelima i iskustvima u okviru procesa restrukturisanja kroz koje su prošle Železnice Srbije i Železnice Slovenije, kao i planovima za restrukturisanje Željeznica Republike Srpske.

Generalni direktor Železnica Srbije a.d. Miroslav Stojčić rekao je da nakon perioda od 40 godina neulaganja u Železnice Srbije, vremenski period od dve godine nije dovoljan za oporavak, ali da je put Vlade Srbije i nadležnog ministarstva put ozdravljenja srpskih železnica kojim se ide.

- Železnice Srbije bile su prve koje su ušle u proces restrukturisanja i taj proces je zaista specifičan. Svakako je potrebno iskoristiti iskustva željeznica koje su kroz to prošle, te na osnovu toga u dogovoru sa ministarstvom i Vladom RS pristupiti samom procesu. Mnogo je segmenata koje treba razmotriti a to su prije svega investicije, finansijsko poslovanje i radna snaga – rekao je Miroslav Stojčić, generalni direktor Železnica Srbije a.d.

Pojasnio je da problemi u procesu restrukturisanja jesu veliki ali nisu nerješivi. Potrebno je iskoristiti modele koji su već primijenjeni u regionu i iz toga iznaći optimalna rješenja, da Željeznice Republike Srpske uspostave sistem koji će biti profitabilan i transparentan zajedno sa svim ostalim vidovima saobraćaja, rekao je Stojčić.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske, rekao je da su prepreke koje stoje na putu restrukturisanja teške ali da se zajednički radi na tome da to bude prevaziđeno i da započet proces restrukturisanja bude ubrzan i uspješno završen

- Najbolji model restrukturisanja željeznica je slovenački model i ja se od prvog dana zalažem za njega. Nisu Željeznice Republike Srpske u toliko teškoj situaciji kao što su željeznice Srbije ili Hrvatske, međutim ako se ne preduzme ništa u ovoj ili narednoj godini, ubrzano možemo otići u sunovrat. Karakteristika slovenačkog modela restrukturisanja je postojanje krovne organizacije – holdinga koji koordiniše rad svih zavisnih preduzeća, dok svako preduzeće radi za sebe i bori se na tržištu međusobno sarađujući sa ostalima. To je veoma bitno, jer mi imamo i sada situaciju da pojedini sektori i dijelovi preduzeća u ŽRS rade nedovoljno za obezbjeđivanje sredstava za plate, te se narodski rečeno „grebu“ od onih koji donose zaradu – rekao je Savanović.

Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da će u procesu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske biti korištena dobra iskustva drugih željeznica, kako bi se ovaj proces uradio na najbolji mogući način.

- U sva tri željeznička preduzeća razlozi za restrukturisanje su slični, ali načini i krajnji ciljevi, osim onog osnovnog da preduzeće bude profitabilno, su različiti. Planovi su različiti jer su i uslovi, ali i veličina slovenačkih i srpskih željeznica drugačiji u odnosu na naše. Slovenačke željeznice su, ako uzmemo parametre dužine pruge, tri puta a Železnice Srbije skoro 10 puta veće od Željeznica Republike Srpske – rekao je nakon prezentacije u Doboju ministar saobraćaj i veza RS Neđo Trninić.

On je dodao da se punim kapacitetom krenulo u restrukturisanje sa namjerom da Željeznice Republike Srpske po završetku ovog procesa posluju profitabilno.

- Ovo je plan koji mora dati rezultat jer alternative tome nemamo. Kao i svaki proces restrukturisanja i ovaj je izuzetno težak, biće poteškoća sigurno, određene nepoznanice koje postoje u hodu ćemo otklanjati i u saradnji sa Svjetskom bankom i sa našim prijateljima iz Srbije sa kojima smo danas razmijenili iskustva - istakao je ministar Trninić.

Ministar Trninić je dodao da je cilj povećavanje prihoda i smanjenje troškova ali da je jasno da je u Republici Srpskoj malo prostora za povećanje prihoda jer privreda ne funkcioniše na način na koji bismo svi željeli. Rekao je da su ŽRS uglavnom iskoristile većinu mogućnosti koje postoje za povećanje prihoda od svoje osnovne djelatnosti.

- Jedan od načina smanjenja troškova je modernizacija željeznica uz sve ostale procese koji to podrazumijevaju. Evidenatan je i višak broja zaposlenih i njihovo zbrinjavanje i to se ne smije prepustiti stihiji. To je bolna tema jer je u pitanju egzistencija porodica ali Vlada Republike Srpske i Svjetska banka biće uključene u sve faze restrukturisanja i nadam se da ćemo uspješno prebroditi sve probleme - dodao je ministar Trninić.

Generalni direktori Željeznica Republike Srpske i Srbije potpisali su Sporazum o strateško -poslovnoj saradnji koji obuhvata saradnju po svim pitanjima, od restrukturisanja, izrade propisa koji definišu tehnologiju rada i organizaciju željeznica do stručne saradnje na novim tehnikama, tehnologijama i softverskim rješenjima. Potpisani sporazum je osnova za dalju saradnju, odnosno sklapanje sporazuma iz različitih oblasti, saobraćaja, razvoja zajedničkih usluga, te za saradnju na operativnom i strateškom planu.