Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Završetkom projekta modernizacije signalnog i telekomunikacionog sistema duž željezničke dionice Doboj-Banjaluka i automatizacijom još osam putnih prelaza bezbjednost željezničkog saobraćaja biće podignuta na viši nivo, rekao je Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora Željeznica Republike Srpske prilikom obilaska stanica Vrbanja i Jošavka.

Pored Savanovića i njegovih saradnika, pomoćnik ministra saobraćaja i veza Vesna Vožni, predstavnici izvođača i podizvođača radova na tom projektu i novinarske ekipe bili su u prilici da se detaljnije upoznaju sa stepenom završenih radova kao i planiranim radovima kako bi se kompletirao projekat.

- U ovom dijelu projekta rekonstrukcija podrazumijeva instalisanje signalno-sigurnosnih uređaja, telekomunikacija, dijela kontaktne mreže i uređenje objekata u kojima je ta visoko sofisticirana oprema smještena - rekao je Savanović. 

Pored stanica Vrbanja i Jošavka, koje su obuhvaćene ovom posjetom, projekat modernizacije signalizacije i telekomunikacija obuhvata i radovе na osiguranju stanica Ostružnja, Snjegotina, Čelinac i Banjaluka.

- Modernizacija se radi prema projektu koji finansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka, kreditom koji je ugovoren još 2008. godine. Dobrim upravljanjem tim sredstvima, nakon radova iz 2011, 2012. i 2013. ostalo je 20 miliona evra neutrošenih sredstava koja koristimo za implementaciju ovog projekta – rekao je Savanović.

Polaganje optičkog kabla u dužini od 100 km, postavljanje telekomunikacione opreme i opremanje svih stanica od Doboja do Banjaluke novim centralama i telefonima, novi signalno-sigurnosni uređaji i uređenje staničnih prostorija samo su neki od radova koji se realizuju.

Za ovaj projekat, jedan od značajnijih za Željeznice Republike Srpske, potrebno je oko 16 miliona evra, a ostatak sredstava biće iskorišten do kraja godine kroz automatizaciju još osam putnih prelaza  na pruzi između Doboja i Banjaluke.

- Ugovorena je automatizacija još osam putnih prelaza i daljinsko upravljanje saobraćajem iz jednog centra na dionici koju trenutno oprema AŽD, a kasnije i cijelom prugom Doboj-Banjaluka. Time ćemo završiti kompletiranje dionice od Srpske Kostajnice do Banjaluke a sve sa ciljem modernizacije i obnove kapaciteta za upravljanje, modernizacije signalizacije i telekomunikacija – rekao je Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora Željeznica RS.

- Završetkom započetih i planiranih radova bezbjednost željezničkog saobraćaja podižemo na viši nivo, a novi uređaji će omogućiti da brže, efikasnije, bolje i sigurnije vodimo željeznički saobraćaj – istakao je Savanović.