Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U okviru manifestacije „Dani saobraćaja Doboj 2017“ ministri saobraćaja i veza Neđo Trninić i nauke i tehnologije Jasmin Komić, zajedno sa studentima Saobraćajnog fakulteta iz Doboja boravili su u posjeti željezničkoj stanici u Stanarima.

Inžinjer u Sektoru za elektrotehničke poslove u Željeznicama Republike Srpske Borislav Popović predstavio je ovom prilikom funkcionisanje staničnog uređaja za osiguranje – SS uređaja tipa ESTV L95.

- Ovo je elektronski uređaj koji ima tri izvora napajanja električnom energijom, pa je gotovo nemoguće da dođe do zastoja u radu. On dobija podatke sa terena, njima upravlja tako što postavlja signale, puteve vožnje, prebacuje skretnice i ostale neophodne radnje. Sve to predstavljeno je kolosiječnom situacijom na računaru kod otpravnika vozova, koji ima kompletan uvid sa terena i prati situaciju na pruzi - rekao je Popović.

Elektronski uređaj za osiguranje u stanici Stanari funkcioniše od 2006. godine, dok je prije toga ovaj posao funkcionisao mehanički sa žicovodima i polugama. Danas je to umnogome olakšano, ubrzan je rad, lakše je održavanje a i bezbjednost je u velikoj mjeri povećana. Bilo koja promjena ili smetnja na pruzi istog momenta stiže kao obavještenje koje se prenosi elektronski i pruža mogućnost bržeg reagovanja.

Ministrima i studentima na putnom prelazu Ljeb predstavljeno je i osiguranje ovog putnog prelaza na otvorenoj pruzi sa kontrolnim signalima i polubranicima.