Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Ljeto sa enormno visokim temperaturama nije naškodilo odvijanju željezničkog saobraćaja, niti je na bilo koji način prouzrokovana šteta od pregrijavanja šina i kolosiječnog pribora. 

Redovne kontrole gornjeg stroja pruge i povremene intervencije na osposobljavanju šina nisu razlog kašnjenja vozova.

- Zabilježili smo manje deformacije na dionici Doboj – Maglaj. Na jednom dijelu morali smo presjeći kolosjek da bi sanirali deformaciju šine. Možemo reći da je ovih vrelih avgustovskih dana temperatura u šinama oko 55 stepeni Celzijusovih, što je uobičajeno za ovaj period – kaže Dragiša Stojanović, šef Radne jedinice Doboj II, ZOP-a.

Na terenu smo se uvjerili kako provjera šina izgleda i sa željezničke stanice u Doboju, krenuli prema entitetskoj liniji prema Maglaju. U ZOP-u su procijenili da je ovaj period pogodan za krčenje šiblja, pa su na mašini „Plaserici“ ukrcani i radnici koji su uklanjali rastinje pored pruge.

-Ovo pružno vozilo (Plaser 08275)  je namijenjeno za mašinsko regulisanje skretnica ali iz nje imamo odličan pogled na šine. Plasericom prevozimo i radnike koji uklanjaju rastinje – kaže Slobodan Radovanović, rukovaoc na pružnom vozilu „Plaserica“.

Nedavno je na toj dionici izvršeno presijecanje šina jer je usljed visokih temeperatura došlo do veće deformacije.

- Uveli smo laganu vožnju i presjekli šine. U septembru ćemo izvršiti otpuštanje šina jer je uobičajeno da šine „putuju“, u zavisnosti od vanjske temperature skupljaju se i šire – objašnjava Dragiša Stojanović.

Provjeru su izvršili sve do entitetske granice, radnike koji uklanjaju šiblje rasporedili na kompletnoj dionici i uvjerili se da željeznički saobraćaj na toj dionici nije ugrožen zbog visokih temperatura.

Slične provjere obavljaju se i na svim ostalim dionicama Željeznica Republike Srpske  kojima saobraćaju vozovi po ustaljenom redu vožnje.