Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Predsednik Nadzornog odbora Želјeznica Republike Srpske Ratko Đuričić, istakao je da je današnji sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija jedan od konstruktivnijih u procesu donošenja novog pravilnika o radu.

On je izrazio nadu,da bi novi pravilnik o radu u ŽRS mogao biti uskoro usvojen, nakon konsultacija sa ministarstvom  saobraćaja i veza i Vladom Republike Srpske, kojima će biti prezentovane primedbe sindikalnih organizacija.

Đuričić je takođepodsetio da su ŽRS u fazi reforme sa osnovnim cilјem da preduzeće ne posluje u gubicima, što se mora postići novom sistematizacijom, pravilnikom o radu i novim tehnologijama koje će biti jeftinije od postojećih. 

Predsednik Nadzornog odboraje istakao da su inženjerske i plate srednjeg rukovodećeg kadra niske i iznose od 800 do 900 KM, te izrazio bojazan zbog mogućnosti njihovog odlaska tokom reformi ŽRS, što se kako je rekao desilo u želјeznicama u regionu, koje su ostale bez velikog brojanajbolјeg stručnog kadra.

-Da bi to sprečili, sačinili smo prvo sistematizaciju kako bismo zaštitili određena radna mesta, pa tek onda ulazimo u proces otpremnina-rekao je predsednik Nadzornog odbora ŽRS Ratko Đuričić. 

Generalni direktor ŽRS Dragan Savanović rekao je nakon sastanka da je predlog o povećanju plata rukovodiocima srednjeg nivoa nastao usled povećanja obima rada, smanjenja broja izvršilaca i da je neminovno da zaposleni  koji nose više odgovornosti i obavlјaju više posla imaju i neznatno višu platu. 

-Direktorima sektora i direktorima sekcija neznatno su povećane plate, s obzirom na to da smo ukinuli određeni broj sektora i sekcija, kao i radna mesta zamenika direktora tako da smo ukupan fond za srednji nivo rukovodećeg kadra smanjili za 30 odsto u novčanoj masi -rekao je generalni direktor ŽRS. 

Naglasio jeda neće biti većeg izdvajanja novca za isplatu njihovih plata, o čemu su danas upoznati i sindikati. 

Generalni direktor ŽRS Dragan Savanović rekao jeda će o ovom predlogu kako je i planirano, detalјno upoznati predsednicu  Vlade Republike Srpske Želјku Cvijanović. 

On je naveo da su dosadašnje medijske primedbe neosnovane i da nisu povećane plate izvršnim direktorima i generalnom direktoruniti je to bilo u planu.

Generalni direktor ŽRS naglasio jeda novi pravilnik o radu na godišnjem nivou predviđa uštedu od 7.500.000 KM na bruto plate. 

Savanović je naveo da su kriterijumi za rešavanje viška radnika predočeni resornom ministarstvu, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, Nadzornom odboru ŽRS, kao i predstavnicima Svetke banke i istakao da očekuje da većina njih bude prihvaćena. 

Odgovarajući na novinarska pitanja o redosledu rešavanjaviška radnika, generalni direktor ŽRS je istakao da je namera Uprave da to budu radnici sa punim penzionim stažom, bez obzira na godine životai da bi, prema tom osnovu, to bilo oko 320 radnika, ali kao preduslov navodi neophodne izmene Zakona o radu i penzionisanjuRS. 

On je naveo da će planiranim uvođenjem novih tehnologija pojedini radnici biti proglašeni viškom, od kojih će deo određenim kriterijumima biti usmeren na prekvalifikaciju, a drugima isplaćene otpremnine. 

Savanović je komentarišući nove tužbe radnika po osnovu obaveza poručio da one nisu srećno rešenje i naveo da su sve obaveze prema radnicima uračunate u osnovicu za kreditno zaduženje, po čijem će dobijanju biti i isplaćene. 

Predsednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne delatnosti Banjaluka Zlatko Marin i predsednik Sindikata održavanja šinskih vozila Prijedor Goran Čamdžić,izrazili su nadu da će Nadzorni odbor ŽRS prihvatiti primedbe, koje su na novi pravilnik o radu iznijeli na današnjem sastanku. Nјihovi zahtevi su da uprava ŽRS i Nadzorni odbor još jednom razmotre i analiziraju postojeću sistematizaciju i pravilnik o radu te da usvoje primedbe sindikata.