Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, 12.10.2017. godine, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u neophodnosti preciziranja pojedinih  rješenja koja su karakteristična za radne odnose u „Željeznicama Republike Srpske", a koje je, u skladu sa Zakonom o radu moguće i dopušteno, drugim zakonom riješiti na drugačiji način. „Željeznice Republike Srpske" preduzele su aktivnosti na sprovođenju postupka restrukturiranja, u sklopu kog je neophodno riješiti i pitanje viška radnika u ovom preduzeću.

​Predloženim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske propisuje se izuzetak za prestanak radnog odnosa u slučaju kada se u željeznicama Republike Srpske pristupi reorganizaciji. Na ovaj način bi se omogućilo brže rješavanje pitanja viška radnika u željezničkom saobraćaju i ublažile bi se posljedice proglašavanja tehnološkog viška radnika. Privredno društvo bi, već nakon stupanja na snagu ovog zakona, moglo da riješi pitanje penzionisanja oko 260 radnika, kako bi sa manje opterećenja nastavilo postupak restrukturiranja.