Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić razgovarao je danas, 19.10.2017. godine, u Banjaluci sa predstavnicima Uprave i Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske, predstavnicima sindikata radnika zaposlenih u preduzeću i članovima Jedinice za implementaciju projekta restrukturisanja Željeznica Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 22. sjednici Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske, kojim se predviđa da željezničkom radniku radni odnos prestaje kada navrši 40 godina penzijskog staža i ispuni uslove propisane članom 178. stav 1. Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, a stupanjem na snagu ovog zakona započeće prva faza restrukturisanja - restrukturisanje radne snage.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima i koracima koje je neophodno preduzeti u narednom periodu kako bi se uspješno realizovao projekat restrukturisanja ovog preduzeća, prije svega o načinima zbrinjavanja viška radnika u skladu sa usvojenim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske. Zaključeno je da se u što kraćem roku pripremi Program zbrinjavanja viška radnika i utvrde smjernice kojima se definišu načini smanjenja radnika u skladu sa usvojenim programom, te da je neophodno da Uprava Željeznica Republike Srpske u ove aktivnosti uključi i predstavnike sindikata radnika zaposlenih u preduzeću.​

Podsjećamo, restrukturisanje Željeznica Republike Srpske predstavlja jedan od prioriteta Vlade Republike Srpske kako bi se uspostavio sistem koji je samoodrživ, efikasan i efektivan. U ovaj proces je od samog početka uključena i Svjetska banka, koja će na sastanku Borda direktora planiranom za 7. decembar 2017. godine razmatrati odobravanje kredita za realizaciju ovog projekta.