Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović danas se sastao sa predstavnicima kineske kompanije China Shandong International Economic &Technical Cooperation Group Ltd (SDHS.CSI) koja je 2014. godine prema Vladi RS iskazala interesovanje za projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Banjaluka (most na Vrbasu) – Prijedor – Novi Grad – Dobrljin – granica sa Hrvatskom.

Na sastanku je bilo riječi o nedavnoj posjeti predstavnika Željeznica RS kineskoj kompaniji i njenim partnerima u poslu tokom koje su usaglašena tehnička pitanja u vezi sa projektom. Zahtjevi Željeznica kao naručioca razmotreni su i prihvaćeni bez primjedbi, a podrazumijevaju kompletnu rekonstrukciju pruge u građevinskom smislu, signalno-sigurnosne uređaje, telekomunikacije, stanične objekte...

Predstavnici ŽRS imali su priliku da se uvjere u mogućnosti novih tehnologija koje kompanija China Shandong International Economic &Technical Cooperation Group Ltd. instalira. Kompanija posjeduje sve neophodne sertifikate i može kvalitetno i brzo da odgovori našim zahtjevima.

Rekonstrukcija i modernizacija pruge od Banjaluke do granice sa Hrvatskom za Željeznice, ali i za privredu Republike Srpske, od izuzetnog je značaja jer se tom dionicom preveze najviše tereta i predstavlja okosnicu željezničkog saobraćaja Srpske.

Zamjenik generalnog direktora kompanije CSI grupacije SDHS – kancelarija za saradnju u Evropi i zastupnik predstavništva CSI kompanije u Banjaluci Xu Jun, vd generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović i njihovi saradnici izrazili su zadovoljstvo rezultatom višegodišnjih pregovora koji su doveli do konačnog usaglašavanja stavova koji se odnose na tehnička pitanja projekta.