Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Jesenje elektronsko mjerenje parametara pruga Željeznica Republike Srpske uspješno su završili zaposleni u sekcijama za održavanje pruga Doboj i Banjaluka.

Mjerenje je izvršeno elektronskim mjernim kolima EM-80 L, u vlasništvu ŽRS, na kojima je, prema riječima direktora Sektora za građevinske poslove Gorana Rajkovića, nakon glavne opravke, osposobljena elektronika i mogla su da krenu u realizaciju planiranog posla.

Jesenji plan mjerenja parametara pruga obuhvatao je sve pružne dionice u Srpskoj, za čiju je realizaciju bilo predviđeno sedam dana u kom roku je taj posao i završen.

- Mjerenje je obuhvatilo dionice Doboj - entitetska granica prema Maglaju, lijevi i desni kolosijek, Doboj - Šamac - državna granica, Doboj - Srpska Kostajnica - Banjaluka, Banjaluka - Prijedor - Novi Grad - Dobrljin - državna granica, Novi Grad - Blatna - entitetska granica, Doboj - Petrovo - entitetska granica, entitetska granica - Zvornik Novi - državna granica i entitetska granica - Brčko - državna granica - kaže  Dragan Mijatović, direktor  dobojske Sekcije za održavanje pruga.

Mjerenje parametara pruga vrši se prema Zakonu o željeznicama, Uputstvu 339 i Pravilniku 314 za održavanje gornjeg stroja pruge.

- Mjernim kolima EM-80 L mjeri se šest parametara pruge koji suštinski utiču na bezbjednost saobraćaja: stabilnost, proširenje, suženje, vitopernost, nadvišenje, smjer lijevo i desno, čime se dobija stvarno stanje parametara pruge. Nakon što se dobiju parametri mjerenja, pristupa se analizi mjerne vožnje i otklanjanju grešaka – ističe Jovan Maksimović, inžinjer za gornji stroj u Sekciji za održavanje pruga Doboj.

Otklanjanje grešaka, koje su kategorisane u tri grupe, vrši se ručno i mašinski podbijačicom.

- Greške se prate i, zavisno od kategorije, pristupa se njihovom otklanjanju. Prvo se otklanjaju C greške, u što kraćem roku, zatim B greške koje se planiraju otkloniti po otklanjanju C grešaka, dok za greške A grupe nije potrebno planirati i izvoditi radove. - objašnjava Maksimović.

U Sektoru za građevinske poslove planiraju da, nakon završenog mjerenja parametara pruga ŽRS, izvrše i uslužno mjerenje  pruga za Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine.