Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Imajući u vidu da se netačne i neprovjerene informacije plasiraju zaposlenima u Željeznicama Republike Srpske, ali i široj javnosti, Uprava ŽRS obavještava o aktivnostima koje preduzima u vezi sa obustavom rada i onemogućavanja redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja određenog broja zaposlenih u martu 2017. godine.

Uprava čini sve da obaveze prema radnicima izmiruje, a to može samo u skladu sa prihodima koje ostvaruje.

Radnicima se ne oduzimaju dnevnice, kako se u javnosti prikazuje, ali im se ne mogu evidentirati sati koje nisu proveli na poslu i platiti kao da su obavljali svoje svakodnevne radne aktivnosti.

S obzirom da je došlo do prekida željezničkog saobraćaja, nadležni organi Željeznica Republike Srpske izvršiće analizu postupaka i aktivnosti pojedinaca u vezi sa protestima i obustavom rada tokom radnog vremena koji su doveli do ovog vanrednog događaja.

Informacija o navedenom biće dostavljena i razmatrana na sjednici Uprave, koja će, na osnovu izvještaja i ovlaštenja donositi odluke.

 

UPRAVA ŽRS