Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske funkcionišu, manje je radnika, manji su gubici, veći je prihod, redovne su plate i stanje je stabilnije, ocijenio je generalni direktor ŽRS situaciju u preduzeću, naglašavajući da ima još mnogo posla i neriješenih problema da bi se Željeznice RS u većoj mjeri oporavile, ali da se i u novu kalendarsku i poslovnu godinu ulazi radno i sa preciznim planovima.

- Godina iza nas bila je radna, ostvarene su i planirane uštede, tako da će gubitak iz poslovanja ŽRS za 2013. godinu biti znatno manji. Nažalost, zatezne kamate po kreditima za infrastrukturu koje se fakturišu Željeznicama RS od strane Ministarstva finansija znatno opterećuju preduzeće i za proteklu godinu iznose 7,2 miliona KM, što je 1,4 miliona KM više nego u 2012. – rekao je Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Sumirajući rezultate rada i poslovanja Željeznica Republike Srpske, generalni direktor ŽRS Dragan Savanović, obraćajući se novinarima u Doboju istakao je da je 2013.godina završena sa ostvarenim planom kada je u pitanju prevoz roba željeznicom.

- Finansijski gledano, ostvareni prihod iz prevoza je na nivou 2012. godine, zahvaljujući prije svega ostvarenom većem broju netotonskih kilometara, kao i povećanju ugovorenih cijena u odnosu na prethodnu godinu – rekao je Savanović.

Odgovarajući na novinarska pitanja Savanović je istakao da je na Željeznicama RS trenutno zaposleno oko 3400 radnika, kao i da su tokom 2013. godine primanja radnicima redovno isplaćivana što podrazumijeva isplatu 12 plata, tople obroke, prevoze i naknade za tkz. kilometar časove.

Govoreći o porezima i doprinosima on je istakao da je tokom 2012. godine uplaćeno ukupno 14 miliona 160.000 KM, dok je u 2013.godini uplaćeno 20 miliona 789.000 KM, u šta ulaze i sredstva uplaćena na ime troškova zateznih kamata i prinudne naplate, što stvara veliki problem preduzeću, rekao je Savanović.

- Bitno je naglasiti da tokom 2013. godine Željeznice Republike Srpske nisu dizale kredite za isplate plata i tekuću likvidnost preduzeća - istakao je generalni direktor ŽRS.

Govoreći o ugovorima između Vlada Republike Srpske i Srbije vezanim za remont, rekonstrukciju i nabavku novih vagona, Savanović je rekao da su oni u potpunosti realizovani kada su u pitanju nabavka i rekonstrukcija, dok je remont 195 vagona  u završnoj fazi i do kraja mjeseca se očekuje isporuka posljednjih 15 kola.

Obaveze Željeznica RS prema svim dobavljačima redovno su izmirivane tokom prošle godine. Iako nije izazvan lošim poslovanjem, nego zateznim kamatama, očekivani finansijski gubitak za 2013. godinu je oko 21 milion KM i manji je za oko 250 do 300.000 KM u odnosu na prethodnu.

Savanović je istakao da je, pored sadašnjih 5,5 miliona tona, za pozitivno poslovanje Željeznica Republike Srpske, potrebno dodatnih dva miliona tona prevoza.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com