Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je 31. januara na svom web sajtu poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju signalno - sigurnosne i telekomunikacione opreme, uz pripadajući dio radova, za opremanje preostalih stanica na pruzi Doboj - Banjaluka novom, savremenom digitalnom opremom.

Radovi će biti finansirani kreditnim sredstvima EIB i EBRD koja su preostala realizacijom ranije potpisanih i u potpunosti implementiranih ugovora za remont i osiguranje. Kako se radi o ušteđenim sredstvima, nema novog zaduživanja ni za ŽRS ni za Republiku Srpsku.

- Radi se o nastavku regionalnog projekta Obnova željeznica u BiH II. U okviru tog projekta u Republici Srpskoj su realizovana dva velika ugovora. To je remont pruge i signalizacija na potezu Jošavka – Kostajnica – kaže Dragan Ćalović, direktor Jedinice za implementaciju obnove željeznica u Bosni i Hercegovini.

Teneder je otvoren do 20. marta nakon čega će se, pojašnjava Ćalović, pristupiti njegovoj evaluaciji i po dobijanju saglasnosti banke – kreditora potpisivanju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

Realizacijom ovog posla sve stanice na remontovanoj pruzi Doboj - Banjaluka biće osigurane elektronskim sistemom osiguranja čime se podiže nivo bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja, povećava propusna moć pruge i olakšava tehnološki proces rada. 

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com