Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske su u 2013. godini prevezle svu robu za koju je iskazan interes, redovno isplaćivale obaveze prema radnicima, platile obaveze za poreze i doprinose. Plaćeni su svi domaći krediti, reprogrami uredno servisirani, plaćeni svi tekući troškovi poslovanja i poslovni gubitak smanjen za 2,2 miliona KM, odnosno za 15,45 odsto.

Prevezeno je 5.192.000 tona robe i 211.411 putnika. Ostvaren je ukupan  prihod oko 70 miliona KM (grant 25 miliona KM, a ostalo prihod iz djelatnosti). Procenat  naplate potraživanja u 2013. bio je oko 95 odsto.

Iako je broj radnika u padu, bruto primanja zaposlenih i dalje čine najveću stavku u rashodima i najviše opterećuju rezultat poslovanja. Učešće bruto primanja zaposlenih u poslovnim rashodima je 65,46 odsto, a u poslovnim prihodima 76,64 odsto.

U toku 2013. godine na ime poreza i doprinosa je uplaćeno oko 20,5 miliona KM. To je više od godišnje obaveze, jer su ŽRS nastojale da riješe dio duga iz prethodnih godina.

Poslovni gubitak u 2013. godini iznosi oko 12 miliona KM i manji je od poslovnog gubitka iz 2012. godine za 2,2 miliona KM, odnosno za 15,45 odsto. Iskazani nominalni gubitak ŽRS u 2013. godini je 23.056.147 KM. U strukturi gubitka najveću stavku predstavljaju finansijski rashodi po osnovu redovnih i zateznih kamata sa oko 13 miliona KM, od čega su zatezne kamate na kredite za infrastrukturu 7,2 miliona KM.

Javne nabavke su vršene po Zakonu o javnim nabavkama. U toku 2013. godine ukupna vrijednost ugovora je oko 14,46 miliona KM od čega je otvorenim postupkom utrošeno 81,86 odsto sredstava, pregovaračkim postupkom sa objavom  3,64 odsto, konkurentskim postupkom 8,85 odsto i direktnim sporazumom 5,65 odsto.

U radionicama za održavanje šinskih vozila urađeno je 1128 kontrolnih pregleda, 1823 tekuće opravke, izvršena je velika opravka ukupno 225 vagona i  devet lokomotiva, najviše od kada ŽRS postoje. U fabrici „Tatravagonka“ Subotica izvršena je velika opravka 195 vagona i rekonstruisano 50 vagona. U fabrici „Goša“ iz Smederevske Palanke napravljeno je 37 novih vagona. Na kraju 2013. godine u  saobraćaju je bilo oko 1.100 teretnih vagona i 27 lokomotiva, od čega su tri iznajmljene „Železnicama Srbije“.

Remont pruge Jošavka - Srpska Kostajnica je završen i investicija  je aktivirana. Aktiviran je i dio investicija na osiguranju putnih prelaza i stanica tako što su osigurane stanice Koprivna Gornja i Modriča, uključujući i putne prelaze u staničnom području i putne prelaze na otvorenoj pruzi Koprivna Donja, Šljunkara i Tarevci.

Imajući navedeno u vidu, stanje u ŽRS se može kvalifikovati kao stabilno, zadržana je licenca i povećana konkurentnost našeg željezničkog Operatera.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com