Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uprava Željeznica Republike Srpske donijela je odluku da radnicima uz platu za maj isplati i stimulaciju, imajući u vidu da plate nisu povećavane godinama, a da analize rada u prva četiri mjeseca pokazuju prebačaj prihoda i smanjenje rashoda realno planiranih za ovu godinu.

Da bi raspoloživi iznos novca bio što realnije raspoređen Uprava je u prethodnom periodu održala sastanak sa predstavnicima željezničkih sindikata kako bi čula i njihovo mišljenje.

Obje strane su se saglasile da bi najveći procenat trebalo da dobiju radnici sa najnižim platama, pa je Uprava tako i predvidjela svojom odlukom. Radnicima, koji primaju platu do 500 KM stimulacija iznosi 10 odsto, od 500 do 700 KM osam odsto, a onima čija je plata od 700 do 1.100 KM šest odsto.

U razgovorima sa Vladom i Ministarstvom saobraćaja i veza Uprava Željeznica Republike Srpske dobila je saglasnost za takvu odluku, s obzirom na dobre rezultate ostvarene u prethodnom periodu koje bi trebalo da osjete i zaposleni u Željeznicama.

Uprava je odluku donijela kao privremenu mjeru do donošenja kolektivnog ugovora kojim bi trebalo da se trajno poboljšaju primanja radnika.

Ostvareni rezultati poslovanja, povećani prihodi i smanjeni rashodi u odnosu na planirane, omogućili su da se povećaju primanja željezničarima, a menadžment nastoji da takav trend zadrži boljom organizacijom, efikasnijim radom zaposlenih, kao i privlačenjem novih korisnika željezničkih usluga.

Uprava poziva želјezničke sindikate i radnike da joj i u narednom periodu budu konstruktivni partneri, koji će pomoći u nastojanju da se Želјeznice Republike Srpske očuvaju i u svakom smislu unaprijede, što je od značaja i javnog interesa i za Republiku Srpsku, a samim tim da zajednički sačuvaju prava zaposlenih iz radnog odnosa, odnosno da se stvore realne osnove da ta prava u budućnosti budu i veća.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com