Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i v.d. generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Zoran Ilinčić borave u službenoj posjeti Beču, u okviru koje su održani sastanci sa menadžmentom Reil Kargo Austrija (Rail Cargo) o saradnji sa Željeznicama Republike Srpske, te  organizovana posjeta intermodalnom terminalu.

Ministarstvo saobraćaja i veza i Željeznice Republike Srpske razmatraju mogućnost formiranja transportnog centra s ciljem intermodalne povezanosti robnih tokova u Republici Srpskoj. Optimalna lokacija za transportno-logistički centar bio bi Doboj, kao najveće željezničko čvorište u BiH, koje ima odličnu željezničku i drumsku povezanost.

Cilj transportno-logističkog terminala je koncentracija i centralizacija robnih tokova na području terminala u dopremi, otpremi i tranzitu s ciljem postizanja veće efikasnosti postojećeg transportnog rada u oblasti željezničkog transporta u Republici Srpskoj i BiH.

Očekivani efekti su povoljnije cijene transportnih usluga, otvaranje novih tržišta, povećanje obima prevoza Željeznica Republike Srpske, povećanje izvoza domaćih proizvoda, jačanje privrede Republike Srpske i njene konkurentnosti na evropskom tržištu.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com