Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Pokazao je to i rezultat razgovora na posljednjem sastanku tokom koga je raspravljano o prijedlozima Uprave i primjedbama sindikata u vezi sa tekstualnim dijelom Kolektivnog ugovora.

Svi konstruktivni prijedlozi, nakon razmotrenih argumenata za i protiv, prihvaćeni su i biće ugrađeni u tekstualni dio tog akta. Oko nekih predloženih rješenja nije bilo moguće postići saglasnost dok se ne analizira realnost njihove primjene pa će se o tome raspravljati na narednom sastanku.

Na sastanku Uprave i reprezentativnih sindikata razgovarano je i o platnim grupama i platnim razredima kako bi se razmijenila mišljenja i došlo do najboljih rješenja, a o koeficijentima će nakon usvajanja sistematizacije, stav je sindikata.

Svoje primjedbe i prijedloge sindikati će dostaviti Upravi kako bi se u nastavku razgovora raspravljalo i o tome.

Razgovori će, dogovoreno je, biti nastavljeni u petak.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com