Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na danas održanoj konferenciji za novinare u Doboju, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, prezentovao je aktivnosti koje se provode u okviru projekta restrukturisanja ŽRS, te najavio raspisivanje javnog oglasa za prijem najneophodnijih radnika u izvršnoj službi.

Svetska banka od decembra 2017.godine pruža podršku vlastima u Republici Srpskoj na unapređenju poslovanja Željeznica Republike Srpske. Cilj ove saradnje je da se osigura da Željeznice RS postanu finansijski održivo preduzeće, koje pruža ekonomične, sigurne i pouzdane usluge putnicima, preduzećima i privredi. 

Projekt restrukturisanja Željeznica Republike Srpske obuhvata tri glavna područja: 1. finansijsko restrukturisanje, izmirenje obaveza prema radnicima i Poreskoj upravi Republike Srpske uključujući i doprinose za socijalno i penziono osiguranje radnika, 2. operativno restrukturisanje, uz optimalno unapređenje poslovanja i upravljanja ŽRS da bi se uskladile sa najboljim praksama koja primenjuju uspešna željeznička preduzeća i 3. optimalizacija radne snage u ŽRS kako bi se osiguralo, da zaposleni imaju odgovarajuće stručne i potrebne sposobnosti i veštine, kako bi se izbeglo prekomerno zapošljavanje, a osiguralo redovno i kvalitetno izvršavanje obaveza.

-Projekat restrukturisanja do sada je ostvario značajan napredak. Finansijsko restrukturisanje je uspešno provedeno, pri čemu su za sve radnike plaćeni zaostali doprinosi za penziono i socijalno osiguranje, dok je Vlada Republike Srpske usvojila Plan finansijskog i operativnog restrukturisanja. Broj zaposlenih u ŽRS je smanjen sa 3098 na 2251 putem otkaza ugovora o radu na osnovu dobrovoljnog odlaska i penzionisanja, te će se kontinuirano nastaviti smanjivati sveukupni broj radnika – istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS, Slavko Gligorić.

-Pored toga, ima još posla da se uradi. Početak operativnog restrukturisanja preduzeća se očekuje u februaru 2020. godine, uz vremenski rok za završetak do decembra 2020. godine. To zahteva nastavak aktivnosti Željeznica Republike Srpske, uz podršku i čvrstu opredeljenost Ministarstva saobraćaja i veza RS za nadgledanje procesa – dodao je Gligorić

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Vesna Vožni, istakla je da je Ministarstvo saobraćaja i veza RS odmah prepoznalo da je postupak restrukturisanja ŽRS neophodan, jer je samostalno funkcionisanje preduzeća postalo upitno sa stanjem koje bilo prisutno, pre početka restrukturisanja.

-Zahvaljujući podršci Svetske banke, postupak restrukturisanja teče po planu, tako da ćemo mi 2022. godinu sigurno započeti kako je i planirano, a to je da Željeznice Republike Srpske samostalno funkcionišu, obavljaju svoje delatnosti i isplaćuju svoje plate. Podrška Ministarstva saobraćaja i veza kao partnera Željeznicama RS prisutna je kao i do sada, tako da ne očekujemo bilo kakve probleme u daljem procesu restrukturisanja. Očekujemo da dobrim  primerom projekta restrukturisanja u ŽRS i neka druga javna  preduzeća u Republici Srpskoj krenu u projekat restrutrurisanja – rekla je pomoćnik ministra saobraćaja i veza, Vesna Vožni.

Svetska banka je nedavno sa odgovornim dogovorila aktivnosti koje uključuju sledeće:

- Saglasnost o zapošljavanju 57 najneophodnih radnika u izvršnoj službi za dobro identifikovane tehničke potrebe. Očekuje se da se pokrene procedura za prijem 20 radnika u januaru, 19 u februaru i 18 u martu 2020. godine.

- čvrsto opredeljenje ŽRS i Ministarstva saobraćaja RS da prate svako novo angažovano tehničkog osoblja smanjenjem nebitnih administrativnih pozicija. U tu svrhu se trenutno priprema detaljan plan kadrova, koji definiše potrebe sektora i vrste poslova neophodnih za redovan rad. Bilo kakvo smanjenje, tj. raskidi ugovora obaviće se u potpunosti u skladu sa svim relevantnim zakonima i praćeni naknadama jednakim ili višim od onih koje su zakonom propisane.

- čvrsto opredeljenje ŽRS i Ministarstva saobraćaja RS da osiguraju da će do 30. decembra 2020. godine ukupni broj radnika biti u skladu sa projektom planiranih 2098.

Svetska banka složila se sa predloženim aktivnostima i obavezama, s obzirom na to da su one u skladu sa projektom restrukturisanja, a koji podrazumeva da Željeznice Republike Srpske dobiju potrebno operativno znanje i veštine, a istovremeno smanje teret nepotrebnih troškova.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com