Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Vršilac dužnosti generalnog direktor Želјeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, zajedno sa članovima uprave, sastao se danas u Doboju sa ministrom transporta i komunikacija u BiH Vojinom Mitrovićem, sa kojim je razgovarao o aktuelnim temama iz oblasti želјezničkog saobraćaja.

Teme sastanka prve ministarske posete između ostalog, bile su upoznavanje sa radom i problemima sa kojima se sureću Želјeznice Republike Srpske, a koje je moguće rešiti na nivou BiH, odnosno resoru Ministarstva transporta i komunikacija BiH.

Na sastanku je razgovarano o želјezničkoj infrastrukturi, delovima određenih želјezničkih trasa koje u ovom trenutku nisu u funciji, te na koji način rešiti ovo pitanje.

-Pre svega tu mislimo na želјezničku trasu od Zvornika do Tuzle, koja je u ovom trenutku prioritet i koja je veza između BiH i Republike Srpske sa Srbijom, kada je u pitanju prevoz roba ali i prevoz putnika. Drugi pravac koji je takođe veoma bitan jeste tkz. Unska pruga, odnosno trasa od Dvora na Uni prema Bihaću i dalјe prema Splitu. Deo trase od Bihaća prema Splitu je zatvoren i to je zaista veliki problem jer je ta veza presečena. Mi ćemo sa nivoa Saveta ministara BiH i nivoa resornog ministarstva razmotriti šta možemo uraditi, sa želјom da rešimo ovo pitanje – istakao je nakon sastanka ministar Vojin Mitrović.

Takođe, razgovarano je i o najavi obračuna PDV-a na subvencije koje Vlada Republike Srpske izdvaja za putnički saobraćaj u Želјeznicama Republike Srpske.

-To može biti jedan od velikih problema, jer svi smo upoznati da se u Želјeznicama Republike Srpske trenutno provodi proces restrukturisanja preduzeća, tako da se to može odraziti veoma negativno na trenutno stanje i sam ishod restrukturisanja ŽRS –rekao je ministar Mitrović.

Na sastanku je pored pitanja rešavanja infrastrukture i elektrifikacije određenih delova pruge, razgovarano i o rešavanju problema carina.

-Prisutan je i problem carinjenja roba, koji se ne može da se vrši u Banjaluci nego  u Gradišci, gde su Želјeznice Republike Srpske suočene sa problemom prilikom carinjenja.Komintenti Želјeznica Republike Srpske, suočeni su sa problemom da ne mogu da preuzmu svoju robu, a svesni smo da im je svaki minut bitan jer svako čekanje poskuplјuje troškove i želјeznicama i njenim komintentima.Sa strane ministarstva na čijem sam čelu, nastojaću da učinim neophodne korake sa Upravom za indirektno oporezivanje, koja je nadležna za carine, da nađemo način kako rešiti ovaj problem, kako bi roba koja želјeznicom dolazi u Banjaluku bila tu i carinjena – nagalasio je ministar Mitrović

Ministar Mitrović je naglasio da je to zajednički cilј na kome će se raditi kako bi se želјeznički saobraćaj, otvorio i bio što pristupačniji, te se obavlјao na najbolјi i najbrži način.

-Drago mi je što sam danas bio u poseti Želјeznicama Republike Srpske, pre svega sa generalnim direktorom koji je moj prijatelј i bivši kolega iz parlamenta, a upoznao sam se i sa menadžmentom preduzeća. Smatram da sa pozicije na kojoj se nalazim mogu pomoći ŽRS i Republici Srpskoj. S druge strane moj interes je i da FBiH u tom delu učestvuje, jer moramo to posmatrati kao jedan jedinsven sistem, koji će doprineti  kompletnom unapređenju i razvoju želјeznica u BiH– rekao je ministar transporta i komunikacija BiH.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, zahvalio se na upriličenoj poseti ministaru komunikacija i transporta BiH Vojinu Mitroviću.

-Ovo je za nas bila izuzetno važna poseta ministra Mitrovića. Uveren sam da će probleme koje smo mu prezentovali, nastojati rešavati i založiti se na otklanjanju uskih grla koja otežavaju rad Želјeznica Republike Srpske i čine ih neefikasnim.Svesni smo da problemi o kojima smo razgovarali, moraju biti rešavani i na višem nivou, jer Želјeznice Republike Srpske nisu same u lancu iznalaženja rešenja. Želјeznička mreža u BiH je povezana i ima zajedničke transportne puteve, te je od izuzetnog značaja da otklonimo probleme koji direktno utiču na poslovanje Želјeznica Republike, a oni se rešavaju na nivou BiH – naglasio je v.d.generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Slavko Gligorić.

Na kraju prvog radnog sastanka sa ministrom transporta i komunikacija BiH, vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, izrazio je zadovolјstvo dogovorima koji su postignuti, kao i budućom saradnjom u narednom periodu od koje je rekao da očekuje da Želјeznice Republike Srpske, kao i ŽFBiH u budućnosti budu bolјi i korisniji deo društva za sve njene građane.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com