Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske završile su pre predviđenog roka od deset dana, radove na sanaciji klizišta na lokalitetu Ljeskove Vode, na pružnom pravcu Doboj – Banjaluka – Novi Grad.

Završetkom radova redovan željeznički saobraćaj, uspostavljen je u sredu 11. marta.

Nakon mašinskog iskopa nestabilnog materijala iz nasipa do kote prirodnog nosivog tla, pristupilo se ugradnji geomreže i geotekstila između nosivog tla i novoformiranog nasipa, te između novog nasipa i tamponskog sloja.

Novi nasip je urađen od mešanih kamenih materijala, zbijanjem u slojevima do projektovanog modula stišljivosti, te je položen tamponski sloj.

S obzirom da se deo pruge na lokalitetu Ljeskove Vode, nalazi na močvarnom terenu, pristupilo se i rešavanju problema površinskih i podzemnih voda.

-To smo rešili na način da smo postojeće zemljane kanale izbetonirali, te izradili obodni kanal sa desne strane pruge u smeru rasta stacionaže, dok je sa leve strane pruge izrađena drenaža – istakla je Danijela Janjilović, šef službe za donji stroj u Sektoru za građevinske poslove ŽRS.

Na gornjem stroju pruge, demontažu postojeće kolosečne rešetke, pragova i kolosečnog pribora, te montiranje kolosečne rešetke nakon vraćanja zastora, kao i mašinsko regulisanje koloseka, izvršili su zaposleni u Sekciji za održavanje pruga u Doboju.

Svi  radovi  na snaciji klizišta u Ljeskovim Vodama, u dužini od 50 metara, izvedeni su na osnovu Glavnog projekta sanacije trupa pruge na pružnom pravcu Doboj – Banja Luka – Novi Grad, izrađenog od strane INK CONSTRUCTOR d.o.o. Banja Luka.

Izvođenjem radova na sanaciji trupa pruge na pružnom pravcu Doboj – Banja Luka – Novi Grad,  trajno je rešeno sleganje koloseka, a samim tim i pojava deformacije nivelete koloseka. 

 

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com