Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Radni sastanak clanova uprave Željeznica Republike Srpske i  predsednika  reprezentativnih sindikata u ŽRS, odrzan je sa ciljem upoznavanja sindikalnih predstavnika sa preduzetim merama i aktivnostima uprave u prevenciji na zastiti zaposlenih u vanrednim uslovima rada izazvanim virusom korona, te o nastavku aktivnosti u provodjenju postupka restrukturiranja preduzeca, kada je u pitanju organizaciono restrukturiranje.

Akcenat je stavljen na prevenciju u zastiti zaposlenih na radnim mestima od pojave i sirenja virusa korona, te  je u skladu sa preporukama nadležnih republičkih institucija, zaposlenima naloženo da u trenutnoj vanrednoj situaciji u cilju lične kao i opšte zaštite, iskoriste mogućnosti korištenja neiskorištenih godišnjih odmora iz 2019/2020 godine. 

S tim u vezi doneseni su i zajednički zaključci:

I. Zaključak

Svi zaposleni u Željeznicama Republike Srpske koji mogu biti rasporedjeni u delu svojih organizacionih jedinica, a da ne ugrozavaju ličnu zdravstvenu bezbednost u okviru odvijanja procesa rada, po merama koje su propisane od strane Republickog staba za vanredne situacije, ostaju na svojim radnim mestima i ne upucuju se na placeno odsustvo.

Zaposleni kojima je određena mera obavezne izolacije koriste bolovanje. 

U okviru predviđenih mera, neposredni rukovodioci u ŽRS direktno su odgovorni za zastitu zdravlja zaposlenih. 

Uprava ŽRS će  razmotriti  mogucnosti za zaposlene koji su iz razloga ukidanja putnickog saobracaja trenutno bez radnih zadataka, da nakon iskorištene mogucnosti koristenja godisnjih odmora, a pre slanja na placeno odsustvo, u skladu sa strucnom spremom koju poseduju, budu prerasporedjeni na druge poslove koje mogu da obavljaju.

Kada se iscrpe sve predvidjene mere, tek tada ce se utvrditi koji broj radnika ce biti upucen na placeno odsustvo, kao i  odluka u kom procentu ce biti isplacena plata zaposlenima koji u vanrednim uslovima idu na placeno odsustvo.

Zakljucak o plaćenom odsustvu definisao je sitem rotacije koji ce biti primenjen na sve zaposlene, kako nebi dolazilo do diskriminacije.radnika.

II. Zakljucak

Uprava Zeljeznica Republike Srpske i predsednici reprezentativnih sindikata uputice resornom Ministarstvu saobraćaja i veza u Vladi RS  kao i Republickom stabu za vanredne situacije, zahtev za dostavljanje tumacenja termina "rad od kuce" kako bi se u skladu sa preciznim uputstvima moglo pristupiti ovoj meri, te odredjenom broju radnika omoguciti ovakav nacin rada sa preciznim uputstvima u okviru obaveza i  izvrsavanja radnih zadataka.

III.Zakljucak

U okviru aktivnosti koje se provode na pripremi organizacionog restrukturiranja Željeznica Republike Srpske, usvojen je zaključak da se ispred sindikalnih organizacija ŽRS, upravi dostave imena tri izabrana sindikalna predstavnika, koji će direktno biti ukjučeni u odvijanje ovog procesa u smislu praćenja aktivnosti projekta na pripremi nove organizacije preduzeća, kako bi o svemu biti blagovremeno informisani.

Na sastanku je konstatovano da u Željeznicama Republike Srpske među zaposlenima nema pozitivnih na virus korona, dok se nekoliko radnika nalazi u obaveznoj izolaciji u koju su upućeni od strane nadležnih zdravstvenih službi. Takođe, razgovarano je i o isplati martovske plate, te procesu rada u okviru  funkcionisanja zeljeznickog teretnog saobracaja u novonastalim uslovima.  

Naredni sastanak uprave Željeznica Republike Srpske i sindikalnih predstavnika na kome će biti dogovarane dalje aktivnosti, zakazan je za period nakon 20 aprila.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com