Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U vremenima otežanog poslovanja, te provođenju značajnog projekta restrukturisanja preduzeća, pred menadžmentom Želјeznica Repulike Srpske  kao primarni zadatak je očuvanje, povezivanje i integrisanje svih raspoloživih potencijala, što u budućnosti treba doprineti njenoj kvalitetnoj organizacijskoj strukturi, finasijskoj samoodrživosti i pozitivnim rezultatima poslovanja.

Uprkos veoma ozbilјnom pristupu menadžmenta preduzeća na realizaciji ugovora restrukturisanja  i značajnim aktivnostima koje se provode, ovaj posao nije moguće okončati do kraja 2021. godine kada je ugovorom definisan i krajnji rok za završetak projekta.

Samo za projekat implementacije novog informacionog sistema neophodan je period od najmanje 18 meseci, gde je potrebno ispoštovati sve zakonske procedure, počev od nabavke neophodne opreme i softverskih rešenja, da se taj važan segment u novoj strukturi preduzeća nađe u primeni.

Iz tog razloga Želјeznice Republike Srpske zvanično su pokrenule  postupak za prolongiranje krajnjeg roka za realizaciju projekta restrukturisanja do minimalno 12 meseci.

- I pored  otežavajućih okolnosti sa kojima se susreću, uzevši u obzir kompleksnu situaciju izazvanu globalnom pandemijom virusa COVID – 19, Želјeznice Republike Srpske uspele su završiti sve potrebne izveštaje kako bi Vlada Republike Srpske mogla doneti konačnu odluku o načinu restrukturisanja Želјeznica Republike Srpske. Projekat realizacije procesa restrukturisanja Želјeznica Republike Srpske podelјen je na tri komponente a konačan model buduće organizacije ŽRS je u proceduri - rekao je Želјko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS.

Zaklјučkom Uprave Želјeznica Republike Srpske upućen je predlog Ministarstvu saobraćaja i veza RS da se Želјeznice Republike Srpske restrukturiraju u vertikalno integrisano preduzeće.

Nakon što se Vlada Republike Srpske upoznala sa  predlogom informacije o budućoj organizaciji ŽRS, na svojoj 97. sednici donela je i zaklјučak u kome je  navedeno:

„Vlada Republike Srpske saglasna je da Želјeznice Republike Srpske a.d. Doboj ubuduće budu organizovane kao složeno preduzeće, vertikalno integrisano ili holding“.

Nakon usvojenog Zaklјučka Vlade Republike Srpske, Uprava Želјeznica Republike Srpske dostavila je Ministarstvu saobraćaja i veza RS Zaklјučak Uprave ŽRS u kome se navodi, da Želјeznice Republike Srpske ostaju pri stavu da buduća organizacija preduzeća bude „Vertikalno integrisano preduzeće“ kako je ponuđeno u Zaklјučku Vlade RS.

Realizacija  procesa restrukturisanja otežana je i iz razloga  jer je većina putovanja zabranjena  ili veoma otežana, te konsultanti  zaduženi za praćenje i realizaciju  procesa restrukturisanja i dalјe rade "na dalјinu", sastanci se održavaju putem aplikacija za direktnu komunikaciju a ostala korenspodencija odvija se elektronskom poštom.

U okviru postupka restrukturisanja ŽRS koji je pokrenut pred Okružnim privrednim sudom u Doboju, održano je ispitno ročište na kome su ispitane prijave poverilaca koje su podnesene u postupku.

Podneseno je 214 prijava sa 1670 povjerilaca.  Oko 50-tak prijava  sud je odbacio, jer nisu uređene ni u naknadnom roku koji je sud odredio podnosiocima prijava.

Ukupan iznos prijavlјenih potraživanja iznosi 340.838.277,55 KM, od čega je priznato 334.368.586,67 KM, a osporeno 6.469.690,88 KM.

- Završen je postupak u Višem privrednom sudu u Banjaluci po prigovorima podnesenim na odluke Okružnog privrednog suda u Doboju, te su otklonjene sve poteškoće za dalјi nastavak postupka restukturisanja Želјeznica Republike Srpske pred Okružnim privrednim sudom u Doboju – istakao  je Želјko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS.

Organizaciono restrukturisanje Želјeznica Republike Srpske koje nastoje da se reorganizuju na najbolјi mogući način kako bi bile efikasnije i produktivnije, odnosi se na razdvajanje operacija i infrastrukture na dve, računovodstveno i upravlјački potpuno razdvojene organizacione jedinice, unutar jednog privrednog društva, te formiranje profitnih centara od postojećih organizacionih jedinica.

- Buduća organizacija podrazumeva i uvođenje novog finansijsko-računovodstvenog sistema, putem koga će se pratiti svi procesi unutar ŽRS, razvoj i primena finansijski prihvatlјivih i održivih srednjoročnih planova poslovanja, te razvoj i primena višegodišnjih ugovora o prevozu putnika i održavanju infrastrukture između Vlade Republike Srpske i Želјeznica RS.Nakon što bude donesena konačna odluka o budućem modelu organizacije Želјeznica Republike Srpske, pristupiće se izradi i novog pravilnika o sistematizaciji  i organizaciji radne snage kao i kolektivnog ugovora – naglasio je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS, Želјko Radić.

Broj zaposlenih u Želјeznicama Republike Srpske smanjen je za 887 radnika. Referentni broj zaposlenih od 3098 radnika koliko je iznosio pre početka realizacije projekta restrukturisanja, danas iznosi 2200 zaposlenih.

Tokom 2020. godine  došlo je do pada privredne aktivnosti i smanjenja potražnje za uslugama prevoza različitih vrsta roba u teretnom saobraćaju, što je značajno uticalo na rezultate poslovanja Želјeznica Republike Srpske.

Osnovni razlog je poremećaj na globalnom tržištu usled pandemije izazvane virusom  COVID 19.

Obustava putničkog saobraćaja, prije svega međuentitetskog, takođe se negativno  odrazila i na prihod od prevoza putnika.

U periodu od deset meseci 2019. godine ukupni prihodi Želјeznica Republike Srpske iznosili su  70.934.470 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 67.859.136 KM.

Uzimajući u obzir da su finansijska sredstva Svetske banke  u okviru procesa restrukturisanja 2019. godine vođena kao prihod, registrovana  je dobit u iznosu od  3.075.334 KM u prošloj godini.

U posmatranom periodu od deset meseci 2020. godine ukupni prihodi su manji u odnosu na prošlu godinu za 18.113.995 KM, dok su ukupni rashodi manji za 825.011 KM.

Ukupni prihodi Želјeznica Republike Srpske za deset meseci 2020. godine ostvareni su u iznosu od 52.820.475 KM, dok ukupni rashodi iznose 67.034.125 KM.

Gubitak Želјeznica Republike Srpske za deset meseci 2020. godine  iznosi 14.213.649 KM.

Razlozi za ovakve poslovne pokazatelјe su i manji prihodi od donacija Vlade Republike Srpske koji u 2020. godini iznose 3.331.432 KM, dok su u prethodnoj godini iznosili 12.094.267  KM.

- Sadašnja uprava Želјeznica Republike Srpske svesna je teških okolnosti i problema sa kojima se mora izboriti. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza, daju klјučni podsticaj za opstanak ŽRS i samo zajedničkim delovanjem možemo ostvariti projekat restrukturisanja koji smo započeli i koji mora biti završen – istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS, Želјko Radić.

Obrazloženje prihoda od donacija:

Radi se o donaciji, državnim davanjima po projektu restruktisanja ŽRS koji se finansira kreditnim aranžmanom Svetske banke.

Prihodi od prevoza roba manji su za 5.265.746 KM u odnosu na ostvarene u istom periodu prošle godine.

Prihodi od RIV-a niži su za 1.323.392 KM u odnosu na ostvarene u istom periodu prošle godine.

Prihodi od prevoza putnika manji su za 647.731 KM u odnosu na ostvarene u istom periodu prošle godine.

Troškovi amortizacije povećani su u odnosu na isti period prošle godine za 1.887.778 KM, iz razloga aktiviranja značajnih  investicija tokom 2019. godine kao što su: Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na deonici pruge Doboj – Banjaluka, projekat osiguranja putnih prelaza „Ljeb“ u Stanarima i PP „Trinaestica“ u Prijedoru, te realizacija ugovora za nabavku mehanizacije za održavanje pruga, pružnih i putnih vozila.

Uprkos  navedenim privrednim poremećajima, Želјeznice Republike Srpske kvalitetno su odgovorile izazovima i postavlјenim zadacima, tako da su u potpunosti ispunile zahteve tržišta, poštujući  sve propisane mere Republičkog štaba za vanredne situacije u cilјu zaštite zdravlјa zaposlenih radika.

Značajna ulaganja u obnovu postojećih i nabavku novih kapaciteta, rezultirala su rastom troškova amortizacije. U zavisnosti od dinamike aktivnosti provođenja postupka restrukturisanja, na šta svakako utiče buduća situacija širenja ili opadanja prisustva virusa COVID - 19, u narednom periodu biće izvesnije u kojoj meri će ovi troškovi uticati na konačan rezultat poslovanja.

Bilansi Želјeznica Republike Srpske  i dalјe su opterećeni značajnim finansijskim rashodima, pre svega zbog nemogućnosti plaćanja ino-kredita, kamata na ino – kredite i amortizacije.

Završetkom kompletnog procesa finansijskog i organizacionog restrukturisanja Želјeznica Republike Srpske, očekuje se otklanjanje i ovog problema.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com