Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na zahtjev o hitnim pregovorima koji su sindikati ŽRS uputili Upravi preduzeća, održan je sastanak Uprave i predstavnika svih željezničkih sindikata na kome je razgovarano o aktuelnoj situaciji u Željeznicama Republike Srpske i mogućnostima rješavanja problema.

Na sastanku je potvrđeno da prema radnicima nema dugovanja kada su u pitanju plate dok je u zaostatku isplata toplog obroka za prva tri meseca ove godine. Prevozi za radnike isplaćeni su zaključno sa martom tekuće godine, dok je tkz. kilometar isplaćen završno sa 31.12.2012. godine.
Informišući predstavnike sindikata o ukupnim isplatama generalni direktor ŽRS Dragan Savanović istakao je da je od maja2011. godine do aprila 2013. radnicima ukupno isplaćeno 27 ličnih dohodaka, 24 topla obroka i kilometra, 15 pripravnosti, 15 auto karata, 2 regresa i 1višak sati. Dugovanja koja su zatečena, dolaskom nove Uprave ŽRS isplaćena su, složile su se na sastanku obje strane. O uslovima rada radnika, prije svega u radionicama, načinu na koji ih unaprijediti i poboljšati ali i narušavanju imidža preduzeća takođe je razgovarano. Zauzet je jedinstven stav da medijska istupanja pojedinaca koji iznose neistine i upućivanje neargumentovanih optužbi na račun Uprave umnogome štete funkcionisanju preduzeća. Problemi koji su prisutni mogu se i trebaju rješavati unutar preduzeća a ne putem medija, saglasne su pregovaračke strane.
Postignut je dogovor da zajednički stavovi i zaključci budu upućeniVladi Republike Srpske i nadležnim ministarstvima u cilju prevazilaženja problema zbog nedosljednog provođenja Zakona o željeznicama i neusaglašenosti Zakona o radu sa Zakonom PIO.
Dogovoreno je i da se pregovori o Kolektivnom ugovoru nastave, jer se jedino tako može doći do rješenja, kao i da se slični sastanci između Uprave i sindikata Željeznica Republike Srpske održavaju češće kako bi se izbjegli, predupredili i na vrijeme rješavali problemi na zadovoljstvo radnika i menadžmenta.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com