Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske 24.5.2013. godine,dobile su od strane Regulatornog odbora za Željeznice Bosne i Hercegovine i nadležnog tela za sertifikaciju ECM –a u BiH sertifikat ECM operatera.

Sertifikacija Željeznica RS kao ECM operatera , provedena je u skladu sa propisima za sertifikaciju tela nadležnog za održavanje teretnih kola OTIF-a - međuvladine organizacije za međunarodne željezničke prevoze iz Švajcarske.
Sertifikat ECM operatera dodeljen je Željeznicama Republike Srpske na period od pet godina. Dobijanjem ovog sertifikata otklonjene su bilo kakve prepreke, kada je u pitanju upotreba teretnih kola ŽRS na evropskom i svetskom tržištu u prevozu roba željeznicom i u budućnosti. Uspešna organizacija i zalaganje menadžmenta i nadležnog stručnog osoblja Željeznica Republike Srpske, kao i Regulatornog odbora ŽBiH u cilju dobijanja ECM sertifikata, rezultiralo je ovom značajnom sertifikacijom za Željeznice Srpske.
Bosna i Hercegovina jedna je od ukupno 47 punopravnih članova međunarodne željezničke organizacije OTIF čije je sedišteBern u Švajcarskoj.

ECM Sertifikat

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com