Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U okviru održavanja 82. Generalne skupštine Međunarodne željezničke organizacije (UIC) u Parizu su 26. juna održani sastanci Evropskog upravnog odbora (EMC) i Regionalne skupštine za Evropu na kojima su učestvovale i Željeznice RS koje je predstavljao Dragan Savanović, generalni direktor.

Na dnevnom redu Regionalne skupštine bila su finansijska pitanja, istraživanja i inovacije, strateški razvoj i tehnički sporazumi o standardizaciji.
- Jedan od najznačajnijih događaja ove godine je izrada evropske vizije za željeznički saobraćaj do 2050. godine. Ovaj dokument pod nazivom „Izazov 2050“ obrađuje tri osnovne teme u vezi sa politikom, tehnologijama i uslugama i u okviru njih brojne elemente kao što su kapacitet, povezanost, konkurentnost i bezbjednost, što omogućava uspostavljanje željezničkog sistema koji je privlačan za korisnika – rekao je Savanović po povratku sa sastanka.
Regionalna skupština za Evropu odobrila je ovaj dokument koji bi trebalo da bude objavljen u prvoj polovini naredne godine. Takođe su odobreni obračuni za 2012. kao i spisak projekata od značaja koji će biti uvršteni u program rada za 2014.godinu.
Regionalna skupština UIC za Evropu dobila je i novog člana – Rusku kompaniju za putnički saobraćaj (FPC).

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com