Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Zaposleni u Sekciji za održavanje pruga u Banjaluci završili su sanaciju industrijskog kolosijeka u preduzeću Unis Valjaonica HVT u stečaju iz Banjaluke. Radovi su trajali ukupno 13 radnih dana i završeni su prije ugovorom predviđenog roka, zahvaljujući dobroj organizaciji i kvalitetnom pristupu poslu, istakli su iz banjalučke Sekcije za održavanje pruga.

Pored redovnih poslova na održavanju pruga i postrojenja Željeznica Republike Srpske, zaposleni nastoje da poslove koji se rade za treća lica urade što kvalitetnije i na vrijeme u cilju ostvarivanja dodatnih prihoda za ŽRS.
- Tokom sanacije industrijskog kolosijeka u Unis Valjaonici HVT u stečaju Banjaluka, zamijenjeno je 315 drvenih pragova, šest metara šine i 4,85 metara kubnih pojedinačne skretničke građe, izvršena ugradnja postavljača na skretnici, regulisanje kolosijeka po niveleti u dužini 60 m i isječeno šiblje – rekao je Nikola Divjak, direktor Sekcije ZOP Banjaluka. I pored nedostatka pružnih radnika i problema sa mehanizacijom sav posao je završen sedam dana prije roka, a prije ugovorenog roka završeni su u ovoj godini i radovi na industrijskom kolosijeku preduzeća Top Metal iz Laktaša.
Svoje usluge na popravkama industrijskih kolosijeka zaposleni u Sekciji za održavanje pruga iz Banjaluke tokom protekle dvije godine pružili su i preduzećima: Krajinapetrol- Banjaluka, Celex – Banjaluka, Japra – Novi Grad, Arcelor Mittal – Prijedor i Cemex BH.
Ukupna vrijednost ugovorenih poslova na sanacijama industrijskih kolosijeka koje je realizovala banjalučka Sekcija ZOP utom periodu iznosi oko 160.000 KM.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com