Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U prvih šest mjeseci 2013. godine Željeznice Republike Srpske prevezle su osam odsto više tona robe i ostvarile 12 odsto više netotonskih kilometara nego u istom periodu lani. To pokazuje da su nastavljeni dobri rezultati u teretnom saobraćaju, rečeno je na konferenciji za novinare koja je 5. avgusta održana u Doboju.

- Naši najveći komitenti su zadovoljni našim uslugama jer svoje obaveze izvršavamo ugovorenom dinamikom. Povećani netotonski kilometri pokazuju da robu prevozimo na dužim relacijama pa su i prihodi iz prevoza povećani – rekao je Dragan Savanović, generalni direktor.
Pored dobrih rezultata u robnom prevozu ŽRS su u prvom polugodištu 2013. smanjile poslovni gubitak za dva miliona KM, odnosno za 30 procenata u odnosu na isti period lani, ali je iskazan finansijski gubitak u ovom periodu od 7,4 miliona KM. Na to su u najvećoj mjeri uticale zatezne kamate po osnovu reprograma za poreze i doprinose na plate (za period 2007-2011) i zatezne kamate u zemlji, za šta je ukupno uplaćeno preko 950 hiljada KM, kao i kamate na kreditna sredstva Nove banke. Pored navedenog, na rezultate poslovanja uticali su i rashodi po osnovu ispravke kratkoročnih potraživanja i korekcije obračuna RIV-a iz ranijih godina.
Pojašnjavajući obaveze koje ŽRS imaju, izvršni direktor Ekonomskih poslova Branislav Đurica je istakao da finansijski rezultat opterećuju kamate po ino kreditima od oko 25 miliona, od čega je 13,5 miliona zateznih kamata, za koje ne bi trebalo da se duže Željeznice jer su to ulaganja u infrastrukturu.
- U ovoj godini izmirili smo sve poreske obaveze iz 2012, redovno izmirujemo poreske obaveze po reprogramu i redovno plaćamo sve domaće kredite. Naše obaveze prema dobavaljačima su oko devet, a potraživanja 14 miliona KM. Trenutno smo likvidni i dugoročno solventni, zbog toga što domaće obaveze izmirujemo u određenom roku – istakao je Đurica.
Prisutne novinare generalni direktor je upoznao i sa investicijama u toku i nastojanjima da se, s obzirom na obim posla,smanjuje broj radnika kako bi smanjivali opterećenje u poslovanju. U prvom polugodištu ove godine Željeznice su zapošljavale 3401 radnika što je za 55 manje nego krajem prošle godine.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com