Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U četvrtak, 26. septembra 2013. godine u Banjaluci, u sali Narodne skupštine RS, Željeznice Republike Srpske biće domaćin informativno - edukativne konferencije pod nazivom „Željeznice u EU zakonodavstvu“ koju su organizovale sa ciljem boljeg razumijevanja pravno - institucionalnog okvira za funkcionisanje željeznice.

Konferencije će pružiti jasniju sliku svim donosiocima političkih i ekonomskih odluka o važnosti i veoma značajnom aspektu politike razvoja željezničkog saobraćaja u Evropi, a sa posebnim osvrtom na Željeznice Republike Srpske.
Eminentni stručnjaci iz oblasti međunarodnog željezničkog saobraćaja, svojim prezentacijama ukazaće na značaj, položaj, perspektivu i ulogu koju bi Željeznice Republike Srpske trebalо da imaju u skladu sa saobraćajnom politikom EU i perspektivama željezničkog saobraćaja.
Ispred Međunarodne željezničke unije (UIC) na konferenciji će govoriti generalni direktor Žan-Pjer Lubinu kao i dr Libor Lohman, izvršni direktor Zajednice evropskih željezničkih i infrastrukturnih komapanija (CER).
Poziv za učešće u radu informativno-edukativnе konferencijе Željeznica Republike Srpske upućen je i predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti RS, poslovnim partnerima kao i predstavnicima željezničkih kompanija iz regiona.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com