Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Jednaki uslovi za sve vidove saobraćaja, ulaganje u infrastrukturu, modernija vozna sredstva, nastavak restruktuiranja u ekonomskom, pravnom, kadrovskom i organizacionom smislu neophodni su kako bi se uhvatio korak sa razvijenijim željeznicama i ovaj vid saobraćaja postao konkurentniji, zaključeno je, između ostalog, na konferenciji „Željeznice u EUzakonodavstvu” koja je 26. septembra održana u Banjaluci.

Obraćajući se učesnicima konferencije, ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović je istakao činjenicu da se željeznički saobraćaj nalazi na prekretnici.

- Svjesni smo da, u vrijeme liberalizacije željezničkog tržišta, moramo da uložimo još jače napore da opstanemo na evropskom transportnom tržištu. Željeznice Republike Srpske posljednje dvije-tri godine bilježe značajne pomake u svom poslovanju, a izvršile su i određene korake u restruktuiranju sistema. Dobijene licence za operatera i održavanje, potvrda su da pristižemo evropske standarde, bar kada je u pitanju usklađivanje propisa sa evropskim direktivama, a planirana nabavka lokomotiva i vagona će Željeznice Republike Srpske izdići na viši nivo - rekao je ministar u svom obraćanju.

Predstavnicima državnih organa, privrede, naučne zajednice i socijalnim partnerima, pored Dragana Savanovića, generalnog direktora Željeznica RS, o položaju, problemima, perspektivi i ulozi koju bi trebalo da ima u skladu sa komparativnim prednostima i saobraćajnom politikom države i EU i perspektivama željezničkog saobraćaja, govorili su eminentni stručnjaci, čelnici važnih međunarodnih željezničkih organizacija.

Žan Pjer Lubinu, direktor Međunarodne željezničke unije (UIC) naglasio je u svom obraćanju da je u svijetu prepoznat značaj željeznice, ističući ključnu ulogu vlasti odnosno Vlada država, gdje željeznice danas funkcionišu bez problema, uz redovna ulaganja u infrastrukturu i modernizaciju voznih sredstava.br> - U 21. vijeku definitivno je otklonjena svaka sumnja u potencijal i budućnost željeznica. Jedna od velikih prednosti željeznice danas jeste korištenje tkz. dugihkorak sa_zel-2 robnih koridora. Realizacija projekata ulaganja u željezničku infrastrukturu i povezanost Republike Srpske i Srbije koridorima V, VII, IX i X mogućnost je za pristup nekolicini luka a to je korak koji Republika Srpska treba da učini u trenutnoj makro-ekonomskoj, globalnoj viziji.

Učesnici konferencije su informisani o principima na kojima željeznički saobraćaj treba da se obnavlja, razvija i modernizuje.

- Sa zadovoljstvom mogu reći da je konferencija prošla uspješno. Ukoliko želimo funkcionalnu, a sutra i modernu željeznicu, kao i dobre pruge i vozove, svoj pogled na značaj željeznice moramo mijenjati. Zaključke koje smo donijeli nakonprezentacija i aktivnih diskusija, proslijedićemo Ministarstvu saobraćaja i veza, Vladi i Narodnoj skupštini RepublikeSrpske i iskreno se nadamo konkretnim koracima koje ćemo uskoro zajedno napraviti za opšte dobro – rekao je Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Željeznički saobraćaj može biti konkurentan ali je neophodno značajno ulaganje u infrastrukturu, naglasio je Libor Lohman, izvršni direktor Zajednice evropskih željezničkih i infrastrukturnih komapanija (CER).

- Takođe, neophodno je obezbijediti jednake uslove za sve vidove transporta kako bi željeznica bila konkurentna. Propisi na nivou EU u ovoj oblasti nisu dovoljni. Važno je na pravilan način shvatiti da evropsko zakonodavstvo služi kao orjentir dok je zadatak nacionalnih Vlada da rade na provođenju evropskih preporuka – naglasio je Lohman.

Za generalnog direktora Železnica Srbije Dragoljuba Simonovića centralno pitanje predstavlja povezivanje srednje Evrope sa Balkanom za šta je neophodno osposobiti koridore.

- Za Železnice Srbije izuzetno je značajna apsolutna podrška Vlade Srbije koju imamo za Koridor 10, koji kroz našu zemlju prolazi u dužini od 800 kilometara i koji će se u narednih tri do sedam godina staviti u funkciju za brzine od 100do 160 kilometara na čas. Sredstva za ovaj projekat u najvećoj meri već su obezbeđena - istakao je Simonović.

Učesnici konferencije, prije svega donosioci političkih i ekonomskih odluka, imali su priliku da dobiju više informacija i jasnu sliku o najznačajnijim aspektima politike razvoja željezničkog saobraćaja u Evropi, u skladu sa regulativomEU, sa posebnim osvrtom na Željeznice Republike Srpske.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com