Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Odgovornim poslovanjem i uloženim naporima menadžmenta, Željeznice Republike Srpske su za devet mjeseci 2013. godine povećale prihode, a smanjile rashode što je za rezultat imalo gubitak za 25 indeksnih poena manji u odnosu na ostvareni u istom periodu prošle godine.

Imajući u vidu rezultate poslovanja u periodu januar – juni 2013. godine, očigledan je trend pada gubitaka što je pozitivna tendencija u poslovanju Željeznica Republike Srpske.

ŽRS su u posmatranom periodu prevezle preko četiri miliona tona robe, ali su ostvarile preko 357 miliona NTKM, što je za pet odsto više nego u istom periodu lani. U putničkom saobraćaju, zbog manje vozova, manje je putnika i manje prihoda po tom osnovu.

Prihod ostvaren u ovom periodu je 56.830.017 KM, od čega je prihod od prevoza roba preko 28,6 miliona KM ili 104 odsto u odnosu na isti period lani.

Ostvareni rashodi u prvih devet mjeseci su oko 64,9 miliona KM i za tri odsto manji su ove nego prethodne godine.

Željeznice su nastavile da štede na troškovima koji se objektivno mogu kontrolisati, a najveće uštede ostvarene su u gorivu i energiji. Ovi troškovi su u posmatranom periodu manji za 23 odsto u odnosu na ostvarene u istom periodu lani.

Obaveze prema dobavljačima izmirivane su u skladu sa prioritetima i finansijskim mogućnostima, a obaveze prema kreditorima i zaposlenima Željeznice Republike Srpske izmirivale su redovno.

ŽRS su u periodu januar-septembar ostvarile gubitak od oko osam miliona KM, ali je važno istaći da je to za 25 odsto manje nego u istom periodu lani, a još važnije da je poslovni gubitak, ostvaren u iznosu 4,9 miliona KM, za 40 odsto manji nego u istom periodu prošle godine.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com