Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Generalni direktori i izvršni direktori ekonomskih i poslova prevoza Željeznica Federacije BiH i Željeznica RepublikeSrpske postigli su dogovor i usaglasili naredne korake u cilju prevazilaženja problema oko neizmirenih obaveza kako bi se izbjegle šretne posljedice uvođenja transportnog ograničenja koje bi se odrazilo na obje kompanije.

Pad privredne aktivnosti doveo je do pada prevoza roba i smanjenja očekivanih prihoda. U teškoj situaciji pojedini željeznički komitenti kasne sa uplatama i ne izvršavaju svoje obaveze na vrijeme što se odražava i na ispunjavanje obaveza željeznice.

Na sastanku, koji je održan 19. novembra u Doboju, konstatovano je da dug ŽRS prema ŽFBH postoji ali ne u visini za koju se terete, s obzirom da sav nije dospio na naplatu. Svoje obaveze Željeznice RS u ovom trenutku nisu u mogućnosti da izvrše jer nisu naplatile svoja potraživanja od nekih komitenata. To se, prije svega, odnosi na potraživanja od Alumine. Zbog situacije u kojoj se našla Alumina ŽRS su reprogramirale njihova dugovanja iz prethodnih godina, sa kojim se, kako je rečeno, ŽFBH ne mogu složiti smatrajući da je rok za naplatu predug.

Kako bi se prevazišli problemi, Uprava ŽRS je podržala prijedlog ŽFBH, a Nadzorni odbor odobrio cesiju sa Mitalom, po kojoj bi se dio fakture koji se odnosi na usluge Željeznica Federacije BiH direktno realizovao u korist te kompanije. Pored dijela naših potraživanja od Mitala koja ustupamo ŽFBH prije dospijeća na naplatu, dogovoreno je i da će se dio sredstava koja im pripadaju, a koja uplati Alumina, proslijediti po prispijeću.

Radnici obje kompanije će usaglasiti sva knjiženja, kako bi se utvrdili tačni iznosi duga.

Predstavnici željezničkih kompanija zaključili su i da se pokrene postupak naplate dugovanja od stranih željezničkih uprava, prije svega HŽ Kargo.

Pored toga, složili su se da je neophodno aktivnije angažovanje svih nadležnih institucija na bržem oporavku privrede kako bi željeznice u budućnosti imale više robe za prevoz.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com