Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH, broj 39/14), Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj, objavljuju Informaciju  o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci radova provodi se za nabavku novih nepredviđenih radova na izgradnji radionice za tekuću opravku kola sa radioničkim kolosijekom u sklopu željezničkog terminala Omarska.

Predmetna nabavka će se izvršiti primjenom člana 24. tačka b. Zakona o javnim nabavkama i Ugovor o nabavci zaključiti će se sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni Ugovor, s obzirom da je riječ o novim nepredviđenim radovima koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je Ugovorni organ dodijelio raniji Ugovor a ti radovi su u skladu sa osnovnih Projektom za koji je dodijeljen osnovni Ugovor.

U skladu sa navedenim, Poziv za učešće biće dostavljen samo dobavljaču sa kojim je zaključen osnovni Ugovor.

Uvid u  predmetnu Tendersku dokumentaciju može se izvršiti na adresi Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj, ulica Svetog Save broj 71., 74 000 Doboj, kancelarija  broj 29., Sektor za nabavke i prodaju, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 časova od 16.08.2017.godine do 25.08.2017.godine.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com