Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH, broj 39/14), Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj, objavljuju Informaciju  o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci usluge provodi se za nabavku dodatnih usluga opravke - servisiranja  vučnih motora lok. serije 661- (6 motora).

Predmetna nabavka će se izvršiti primjenom člana 23. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama i Ugovor o nabavci zaključiti će se sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni Ugovor, s obzirom da je riječ o dodatnim uslugama koje usljed nepredviđenih okolnosti su postale neophodne za izvršenje i kao takve dodatne usluge se ne mogu tehnički odvojiti od osnovnog ugovora.

U skladu sa navedenim, Poziv za učešće biće dostavljen samo dobavljaču sa kojim je zaključen osnovni Ugovor.

Uvid u  predmetnu Tendersku dokumentaciju može se izvršiti na adresi Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj, ulica Svetog Save broj 71., 74 000 Doboj, kancelarija  broj 29., Sektor za nabavke i prodaju, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 časova od 22.12.2017.godine do 04.01.2018. godine.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com