Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA, SITNU MEHANIZACIJU I PRANJE REZERVNIH DIJELOVA NA PUMPAMA U DOBOJU, BANJA LUCI, PRIJEDORU I NOVOM GRADU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-395-5-35/21

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 1: REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
I SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 2: REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-300-5-30/21

NABAVKA SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-214-5-28/21

NABAVKA UREĐAJA ZA MJERENJE POTROŠNJE GORIVA NA DIZEL LOKOMOTIVAMA I PRUŽNIM VOZILIMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-393-5-26/21

NABAVKA
LOT 1: USLUGA OPRAVKE DIFERENCIJALA- TMD ROBEL 140,
LOT 2: USLUGA OPRAVKE DIFERENCIJALA-ROBEL PLUG 60-22 I
LOT 3: USLUGE OPRAVKE DIFERENCIJALA TMD DONELI 488

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-211-5-25/21

NABAVKA NOVIH ŠINA 49E1
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-246-5-18/21

NABAVKA SISTEMA ZA EVIDENCIJU, UPRAVLJANJE I POZICIONIRANJE NA MAPI ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZASNOVANE NA GIS PLATFORMI FAZA I
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-295-5-17/21

SUKCESIVNA NABAVKA ČELIKA I LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-287-5-16/21

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-288-5-13/21

NABAVKA KOMPLET SKRETNICA UKD (ENGLEZER) 49E1-215-6 SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-223-5-14/21

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com