Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA NOVOG SLUŽBENOG AUTOMOBILA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-249-5-2/21

SUKCESIVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-129-5-176/20

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 1: BUKOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA,
LOT 2: HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE I
LOT 3: HRASTOVE IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-212-5-177/20

SUKCESIVNA NABAVKA GUMENO - ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-187-5-168/20

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA ELEKTORNSKIH ŠINSKIH MAZALICA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-203-5-138/20

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJA VUČE VOZOVA DOBOJ U OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2020./2021.GODINU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-177-5-137/20

SUKCESIVNA NABAVKA KREČNJAČKOG TUCANIKA I GRUSA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-131-5-121/20

SUKCESIVNA NABAVKA MEHANIČKOG MATERIJALA (ČELIČNA UŽAD, STEGE, KUDELJA, BORAKS, OLOVNE PLOMBE, ŽICE ZA PLOMBIRANJE, OBUJMICE - ŠELNE)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-133-5-114/20

SUKCESIVNA NABAVKA EURO DIZELA EN-590
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-66-5-113/20

SUKCESIVNA NABAVKA UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2020/2021 GODINU (1200 TONA)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-128-5-99/20

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com