Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU - BATERIJE I SUHI ELEMENTI) ZA SS I TK UREĐAJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-49-3-20/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-49-5-74/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE -POSTOLJE Y-25
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-90-5-31/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOMPLET SKRETNICA I SKRETNIČKOH METALNIH DIJELOVA SA ODGOVARAJUĆOM SKRETNIČKOM GRAĐOM I SITNIM SKRETNIČKIM DIJELOVIMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-340-5-17/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA AT VARENJE ŠINA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-338-5-16/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU APARATA ZA ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE I SONDI
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-446-5-15/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU SUHOG KVARCNOG PIJESKA ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-445-5-14/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE REMONTA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 7500 KVA 110/27,5 KV U EVP DOBOJ I EVP BANJA LUKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-389-5-13/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MEHANIČKOG MATERIJALA (ČELIČNA UŽAD, STEGE, KUDELJA, BORAKS, OLOVNE PLOMBE, ŽICA ZA PLOMBIRANJE)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-346-5-11/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-284-5-9/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PRUZI DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD:
LOT 1: izrada Glavnog projekta sanacije klizišta sa svim geološkim istražnim radovima u km 19+830-19+880,
LOT 2: izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 37+700+900 i km 37+950-38+000,
LOT 3: izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 38+500-38+750 i
LOT 4: izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 61+880-62+000 i km 61+800-61+830

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-328-5-10/16

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com