Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA ELEKTRONSKIH KOMPONENTI SISTEMA DU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.08.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.08.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-159-3-83/21

SUKCESIVNA NABAVKA DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 19.08.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.08.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-158-3-81/21

NABAVKA RADOVA NA SANACJI OŠTEĆENIH OBJEKATA NA PODRUČJU SEKCIJE STD NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.08.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.08.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-3-157-3-82/21

SUKCESIVNA NABAVKA BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 12.08.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.08.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-151-3-79/21

SUKCESIVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA (HERBICIDI I OKVAŠIVAČI) I PRATEĆE OPREME ZA HEMIJSKO TRETIRANJE KOROVA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 05.08.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.08.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-153-3-80/21

NABAVKA MODEMA ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 06.08.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 06.08.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-152-3-78/21

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com