Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.04.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.04.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-47-3-34/21

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 28.04.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.04.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-46-3-32/21

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.04.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 2904.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-45-3-33/21

NABAVKA GUMA VANSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA ROVOKOPAČ KGT-4RS
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 19.04.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.04.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-44-3-29/21

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA OSIGURANJE ELEKTRONSKIM UREĐAJEM PUTNOG PRELAZA "ZALUŽANI" km 98+643 (BANJA LUKA-NOVI GRAD)
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.04.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.04.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-43-3-27/21

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.03.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.03.2021. godine u 09,00 časova

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-388-8-15/21

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com