Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

UGOVOR O NABAVCI SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U UPRAVNOJ ZGRADI ŽRS, ZGRADI KIBERNETIKA I ZGRADI SEKCIJE ZOP DOBOJ (SISTEM KONTROLE PRISTUPA RADNOG VREMENA UPRAVNA ZGRADA SEKCIJE ZOP DOBOJ, OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA DOBOJ, OBJEKAT KIBERNETIKA DOBOJ, SISTEM VIDEO NASZORA, SISTEM PROTIVPROVALE, INTERFONSKI SISTEM I VATRODOJAVNI SISTEM, RAMPA TRI METRA I INTERFONSKI SISTEM)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.2.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-449-3-232/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com