Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA I TERETNA MOTORNA VOZILA, SITNU MEHANIZACIJU I PRANJE REZERVNIH DIJELOVA NA PUMPAMA U DOBOJU, BANJA LUCI, PRIJEDORU I NOVOM GRADU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA broj 1373-1-1-179-4-181/20

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA broj 1373-1-1-157-4-115/20

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME : LOT 3 MATRIČNI ŠTAMPAČI
Otvoreni postupak

OBAVEJŠTENJE O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-448-4-53/20

NABAVKA
LOT 1: USLUGA OPRAVKE MOTORA "CATERPILLAR" TIP 3508 NA LOKOMOTIVI SERIJE 643-023 S/B 97Y00749 I
LOT 2: USLUGA OPRAVKE MOTORA "CATERPILLAR" TIP 3508 NA LOKOMOTIVI SERIJE 643-002 S/B 95Y01295

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-440-4-37/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-400-4-32/20

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA U STANICI POTKOZARJE, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-407-4-29/20

NABAVKA KOMPLET OSOVINSKOG SKLOPA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-(4 KOMADA)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-320-4-24/20

NABAVKA MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER - THEURER
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-418-4-15/20

NABAVKA KOMPLET SKRETNICA 49E1-200-6º SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI - 2 KOM.
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-423-4-16/20

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-364-4-201/19

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com