Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH U LOKOMOTIVE SERIJE 643/Rh 2062-
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-122-3-62/21 od 05.07.2021.g

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13180/21 od 23.07.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE LICENCE ZA "IRON PORT"
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-119-3-60/21 od 05.07.2021.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12859/21 od 20.07.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-45-3-33/21 od 07.04.2021.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12418/21 od 12.07.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE MEDIJSKOG PREDSTAVLJANJA ŽRS AD DOBOJ
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11446/21 od 01.07.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ANTIVIRUSNE LICENCE ZA RADNE STANICE I ZA VIRTUALIZACIJU "KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT"
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-88-3-50/21

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10892/21 od 22.06.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE MONITORINGA (MJERENJA) EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA IZ KOTLOVA, KVALITETA VAZDUHA, MJERENJU ELEKTRRIČNOG POLJA I GUSTINE MAGNETNOG FLIKSA I ANALIZA OTPADNIH VODA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-89-3-51/21

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10705/21 od 18.06.2021.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com