Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-388-3-189/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 5433/21 od 29.03.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE PASARELE - DOBOJ SA ZAMJENOM OLUKA I MJESTIMIČNIM OJAČANJIMA ELEMENATA KONSTUKCIJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-361-3-158/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4709/21 od 16.03.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADNE MAŠINE - MINI BAGER (GUSJENIČAR) SA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM JAČINE MOTORA MIN.12 KW I TEŽINE MAX.2,5 T. 1 KOMAD
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-390-3-185/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4703/21 od 16.03.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ZAMJENE DOTRAJALE STOLARIJE (NABAVKA PROZORA I VRATA SA DEMONTAŽOM STARE STOLARIJE U OBJEKTIMA POSLOVA INFRASTRUKTURE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-372-3-163/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4268/21 od 08.03.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: ADVOKATSKIH I PRAVNIH USLUGA I ZASTUPANJA U OBLASTI PRIVREDE I NAKANADI ŠTETE, TE OBLASTI DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA I
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
LOT 2: ADVOKATSKIH I PRAVNIH USLUGA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRED ARBITRAŽOM VEZANOM ZA UGOVOR BROJ 5588/18 OD 26.03.2018.GODINE

Javni poziv za dostavu ponuda Aneks II Dio B, broj JP-4/2020

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4105/21 od 05.03.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU 8 (OSAM) OSOVINSKIH SLOGOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-291-3-127/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4047/21 od 04.03.2021.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com