Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ BANJA LUKA I NOVI GRAD
Otvoreni postupak sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-139-3-69/16 od 15.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14647/16 od 22.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE PREGLEDA (ATESTIRANJA I REATESTIRANJA) OSNOVNIH SREDSTAVA I IZDAVANJE UPOTREBNIH DOZVOLA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-134-3-68/16 od 15.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14413/16 od 17.08.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-137-3-65/16 od 14.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14415/16 od 17.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA RED VOŽNJE 2016./2017. GODINA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-136-3-67/16 od 14.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14247/16 od 15.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-125-3-59/16 od 11.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14057/16 od 11.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ATESTIRANJA ZAVARIVAČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-133-3-70/16 od 15.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13890/16 od 09.08.2016.godine​

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com