Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE Y-25
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-90-3-7/15 od 17.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 6566/16 od 19.04.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA AT VARENJE ŠINA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-338-3-141/15 od 16.10.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3788/16 od 02.03.2016.godine

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA ZBOG PROPUŠTANJA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA DA DOSTAVI DOKUMENTACIJU IZ ČLANA 45. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOMPLET SKRETNICA I SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA SA ODGOVARAJUĆOM SKRETNIČKOM GRAĐOM I SITNIM SKRETNIČKIM DIJELOVIMA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-340-3-140/15 od 16.10.2015.g.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA broj V-5. 2573/16 od 10.02.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH UREĐAJA ZA PRUŽNA VOZILA (MTW 10256-917 I MTW 10256-918)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-442-3-175/15 od 23.12.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2092/16 od 05.02.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU APARATA ZA ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE I SONDI
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-446-3-177/15 od 25.12.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2093/16 od 05.02.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU SUHOG KVARCNOG PIJESKA ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak - drugi put
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-445-3-178/15 od 25.12.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2094/16 od 05.02.2016.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com