Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA PO MRS 19-PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-362-3-174/19 od 22.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 30049/19 od 27.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-360-3-169/19 od 19.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 29852/19 od 26.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OPRAVKE MOTORA BF 12413V NA MAŠINI PLASSER DUOMATIC TIP 08-32 BROJ 23 28
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-378-3-185/19 od 02.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 29645/19 od 25.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU NOVIH IMPREGRISANIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-361-3-168/19 od 19.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 29184/19 od 19.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU TEHNIČKE PLASTIKE ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-371-3-177/19 od 26.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 29047/19 od 18.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-369-3-176/19 od 25.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 29046/19 od 18.12.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com