Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE KOLSKIH VAGA DO 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMANILNIH I NEDIGITALNIG VAGA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-414-3-205/19 od 24.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1049/20 od 21.01.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM JAVNOM PREVOZU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-420-3-208/19 od 25.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1048/20 od 21.01.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-,661-,733 I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-175-3-88/19 od 19.07.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 30190/19 od 30.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-387-3-188/19 od 09.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 481/19 od 13.01.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS" (5419)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-349-3-165/19 od 14.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 30193/19 od 30.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA PO MRS 19-PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-362-3-174/19 od 22.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 30049/19 od 27.12.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com