Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-318-3-155/19 od 22.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26588/19 od 27.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU BETONSKIH CIJEVI I OSTALOG MATERIJALA ZA IZRADU REVIZIONIH ŠAHTOVA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-328-3-160/19 od 04.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26098/19 od 20.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU "EANS" VAGONA (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-317-3-154/19 od 29.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26230/19 od 22.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REVITALIZACIJU I NADOGRADNJU SISITEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-277-3-146/19 od 14.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26096/19 od 25.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KABLOVSKIH SPOJNICA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-283-3-138/19 od 04.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25710/19 od 15.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-325-3-159/19 od 01.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25714/19 od 15.11.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com