Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-369-3-176/19 od 25.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 29046/19 od 18.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WISTINGHOUSE" 243 VC
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-376-3-180/19 od 27.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 28720/19 od 16.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBANJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-363-3-172/19 od 20.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 28718/19 od 16.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-326-3-158/19 od 01.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 28196/19 od 13.12.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA ZA DOBOJ, BANJA LUKU, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-358-3-167/19 od 19.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 28312/19 od 11.12.2019.godine

LOT 1:ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA ZAMJENU DIJELA NAPOJNOG VODA NOVI GRAD I
LOT 2: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA USLUGE ANGAŽOVANJA VOZILA SA KORPOM

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-331-3-161/19 od 04.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27672/19 od 05.12.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com