Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11640/21 od 05.07.2021.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE MJENJAČA ZF 4WG65/II I PRIPADAJUĆIH HIDRAULIČNIH PUMPI HY-804-X-38-14-12 L 1 KOM., I HY-806-X-38-14 L, 2KOM.
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-70-3-45/21

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11453/21 od 01.07..2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
LOT 1: REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNE VAGONE I
LOT 2: VALTER ČAURE

Ovoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-77-3-49/21

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 10825/21 od 21.06.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BOROVE DASKE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-60-3-41/21

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 8475/21 od 14.05.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I OJAČAVANJA STUBOVA PREKO 30m U STANICI DOBOJ
Otovreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-362-3-157/20

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 6555/21 od 15.04.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE TEČNOSTI ZA UNUTRAŠNJE I VANJSKO PRANJE PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-373-3-166/20 od 22.12.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 3806/21 od 02.03.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE DEFEKTAŽE I OPRAVKE PODBIJAČKIH AGREGATA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-342-3-142/21 od 11.12.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 3255/21 od 19.02.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE ZA
LOT 1: LIVENIH MONOBLOK TOČKOVA Ø705 mm RP,
LOT 2: LIVENIH MONOBLOK TOČKOVA Ø 600 mm I
LOT 3: LIVENIH MONOBLOK TOČKOVA Ø845 mm

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-391-3-182/20 od 30.12.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2474/21 od 08.02.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-340-3-144/20 od 18.12.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1966/21 od 02.02.2021.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER - THEURER
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-375-3-167/20 od 23.12.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1795/21 od 29.01.2021.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com