Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-216-3-105/16 od 04.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1254/17 od 23.01.2017.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE AKUMULATORA ZA TERETNA, PUTNIČKA I ŠINSKA VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-269-3-155/16 od 23.12.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 557/17 od 11.01.2017.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-258-3-148/16 od 05.12.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23117/16 od 27.12.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE GUMA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA TERETNA VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-261-3-149/16 od 08.11.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23118/16 od 27.12.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KARTICA D/A ULAZA, IZLAZA I MREŽNIH KARTICA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-249-3-141/16 od 18.11.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22571/16 od 19.12.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT 1:
SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE - PORTIRE I
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2 :
SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE - PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-236-3-123/16 od 26.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 20824/16 od 25.11.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TEČNOSTI ZA UNUTRAŠNJE I VANJSKO PRANJE PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-227-3-115/16 od 17.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 20141/16 od 15.11.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-3-106/16 od 04.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 19060/16 od 31.10.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-211-3-100/16 od 30.09.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18740/16 od 26.10.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH NA LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE SERIJE Rh 2062
Otvoreni postupak - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-202-3-94/16 od 28.09.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18640/16 od 25.10.2016.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com