Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O OTKAZIVANJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE I O NEPRIHVATANJU PREPORUKE KOMISIJE ZA SUKCESIVNE NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-260-3-147/16​

ODLUKA

ODLUKA O NEPRIHVATANJU RJEŠENJA KANCELARIJE ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: UP2-01-07.1-895-6/15 OD 19.08.2015. GODINE ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE – U-25, PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-90-3-7/15 od 17.04.2015.godine

ODLUKA

ODLUKA O PRIHVATANJU RJEŠENJA KANCELARIJE ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ UP2-01-07.1-836-6/15 OD 13.08.2015. GODINE ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PRUZI DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD, LOT 1,2,3 I 4, PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-179-3-53/15 od 09.06.2015.godine

ODLUKA

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com